Transparantie Sjmansparantie

Nee, goed idee inderdaad, die grotere transparantie op het Binnenhof, die de PvdA graag wil:

Daarom wil de partij dat in elk wetsvoorstel dat de Tweede Kamer behandelt, wordt vermeld welke lobbyisten hierbij betrokken zijn geweest, wat hun argumenten waren en wie zij vertegenwoordigen.

In de tussentijd zit er nog steeds een fractie in de Kamer waarvan volmaakt onduidelijk is door wat of wie ze gefinancierd worden. Inmiddels jaren geleden is er al eens een wetsvoorstel ingediend om ook in het geval van ‘bewegingen’ en/of stichtingen zoals de PVV openbaarheid van financiën af te kunnen dwingen, maar dat wordt volgens mij allemaal vakkundig tegengehouden en getraineerd. Wanneer gaat dat nu eens eindelijk afgedwongen worden? Volgens mij pas als Wilders hoog en droog ergens in het buitenland zit. De echt essentiële zaken over politici komen steevast pas aan het licht als ze geheel uit beeld verdwenen zijn.