Totale afluisterwet – de briljante zet van Minister Plasterk

Gisteren 8 februari heeft de Tweede Kamer van ons Parlement de lang gekoesterde wens van de minister van Binnenlandse zaken uiteindelijk uitgevoerd door met de totale afluisterwet voor ons land volledig in te stemmen.

Het is een mijlpaal in onze geschiedenis die zijn weerga wereldwijd niet kent met uitzondering van kort geleden de DDR en nu Noord-Korea – nog steeds wereldkampioen antiprivacy totalitaire praktijken. Het zal dus een verbeten wedstrijd met de laatste blijven over wie de absolute totalitaire controle over de bevolking blijft houden.

Veel belangrijker erbij is de verwachte uitwerking van de nieuwe wetgeving op de immigratiestroom naar ons land zodra wereldwijd bekend wordt dat we onze privacy wetgeving door middel van deze totale afluisterwet hebben afgeschaft.

De immigratiestroom naar ons land bestaat namelijk grotendeels uit mensen die de totalitaire regimes van hun geboorte landen willen ontvluchten met de bijbehorende privacyschendingen en totale afluisterpraktijken die daar elke tegenspraak en afwijking willen onderdrukken.
Zodra onze totale afluisterwet overal bekend wordt zullen deze groepen vluchtelingen zeker nog eens een keer gaan overwegen of ze in de richting van de zoveelste totalitaire staat willen gaan vluchten. Het zal ze allemaal gaan ontmoedigen.

De preventieve werking van deze totale afluisterwet is dus ook sterk.
Het verwachte resultaat is haast zeker – afname van de vluchtelingenstroom richting Nederland.

De totale afluisterwet is onbetwist een geniale zet van Minister Plasterk in de richting van de immigratiecontrole en -beperking.