Topdag! Ex-crimineel nu wethouder Roermond en Limburgs CDA-kamerlid Knops heeft gesjoemeld

Een topdag voor recht en wet in Limburg, 13 juli! Dankzij kiezers in Roermond is ex-crimineel Jos van Rey, ex-VVD, sinds die dag weer wethouder. Hij werd in 2017 veroordeeld voor omkoping, witwassen, stemfraude en zo nog wat. Hij maakte zeker 22 vakantiereizen naar de villa van projectontwikkelaar Van Pol aan de Côte d’Azur (en de rest…) Van Rey is geen vriend van de pers. Zeg ik dat zo goed? En dan Limburgs CDA-Kamerlid Knops in Horst, 29,09 km van Roermond – jaja, de rechter sprak gisteren ook uit… dat hij echt heeft gesjoemeld.

Dus over naar Horst, jazeker, aan de Maas, om precies te zijn: het dorp Hegelsom. Daar woont alweer een criticus van de journalistiek: Raymond Knops, Kamerlid van het CDA, vm. minister van het binnenland, reserve luitenant-kolonel, jaarlijkse bezoeker van de Indië-herdenking bij het monument van de grootste Nederlandse oorlogsmisdadiger, gen. Spoor (in Roermond). Heeft hij als prominent CDA-er gerommeld tussen 2000 en 2010 bij de aankoop van grond voor zijn villa in deze gemeente met een CDA-meerderheid onder een CDA-burgemeester en wethouder? Waar hij ooit zelf wethouder was? En de rechter zegt….: Jawel!

Ja zeg: kijk dan op de clubkaart van het CDA – daar staat:  ‘Deze kaart geeft u in Limland 20% korting op onroerend goed! (Of meer… probeer!)’ De clubkaart van de VVD vermeldt slechts 10%  – maar ook leuk, toch? Op die van GroenLinks, de SP en de PvdD staat weer: ‘U betaalt 10% extra op alle onroerend goed- Lekker puh!’

Volgens de NRC en diens verslaggever Joep Dohmen – zelf Limburger – en dagblad De Limburger is dat gesjoemel van Knops duidelijk. Nietes! riep Knops, en zwaar beledigd stopte hij zijn CDA-kaart heel diep weg en liep naar de rechter – in Amsterdam. Die deed gisteren uitspraak – zo’n 30 pagina’s. En krijg nou wat: ze vindt ook dat Knops bevoordeeld is. Ik citeer hier alle oordelen van de rechter in haar vonnis.

Even dit: taalvaardigheid van de rechter?
Maar even een curieus taalpuntje over deze rechter, mevrouw mr. L. Voetelink van de rechtbank Amsterdam,  rechter sinds 2014. Zij schrijft o.m.: “5.2. De rechtbank stelt bij de beoordeling voorop dat de vordering van [eiser – Knops] met name ziet op het woord “bevoordeling”. “Bevoordeling” is een kwalificatie en geen feit. Een kwalificatie is per definitie subjectief en bij de beoordeling van de rechtmatigheid daarvan door de rechter past daarom terughoudendheid. Verder geldt dat het bij de beoordeling niet aan de rechtbank is om een oordeel te geven over de feitelijke gang van zaken. (…)”

Pardon mevrouw? Geen oordeel over de feitelijke gang van zaken? Ehhh… Kwalificatie ‘per definitie subjectief’??? Zoals dat een lijk ‘dood’ is? Of de stoplichten in Almelo rood en groen, of Ajax Amsterdams? Nou breekt me kl… lijm! Meer lijm!

Hier dan al de vijf oordelen in het vonnis over de krantenpublicaties, zonder één weglating mijnerzijds.

“5.20. Bovenstaand overzicht in combinatie met hetgeen de door NRC c.s. aangehaalde deskundigen hebben verklaard geven voldoende rechtvaardiging voor de conclusie van NRC c.s. dat [eiser, Knops] is bevoordeeld. (…)”

“5.21. Uit het voorgaande volgt daarmee dat er voor NRC c.s. voldoende rechtvaardiging in de feiten is te vinden voor de conclusie dat [eiser] is bevoordeeld. Dat geldt echter niet voor de toevoeging dat die bevoordeling ‘tienduizenden euro’s’ bedraagt, zoals in de eerste publicaties wordt vermeld. In welke orde van grootte er voordeel is behaald is niet goed vast te stellen.(…)”

“5.22. Tot slot heeft [eiser: Knops] aangevoerd dat de publicaties onrechtmatig zijn omdat NRC c.s. geen (of niet voldoende) hoor en wederhoor heeft toegepast. Ook dit verweer faalt. (…)”

(5.23 bevat geen oordeel van de rechter)

“5.24. Uit het voorgaande volgt dat de onder 5.1 genoemde belangenafweging deels in het voordeel van NRC c.s. uitvalt en dat zij niet onrechtmatig handelt jegens [eiser] door de kwalificatie “bevoordeling” te gebruiken. Gebruik van deze kwalificatie is wel onrechtmatig in combinatie met de toevoeging ‘voor tienduizenden euro’s’, nu voor deze toevoeging onvoldoende feitelijke grondslag bestaat. De gevolgen hiervan voor de vorderingen zullen hierna worden besproken onder 5.34 e.v.” (Complete alinea)

(5.25 t/m 5.28 bevatten geen oordeel)

“5.29. Hetgeen NRC c.s. heeft gepubliceerd – dat [eiser] groter mocht bouwen dan in de bestaande regels voorzien en dat de regels voor hem zijn aangepast – is dan ook feitelijk juist. NRC c.s. heeft niet onrechtmatig gehandeld door aan deze gang van zaken de kwalificatie bevoordeling te verbinden.” (Complete alinea)

Dohmens boek ‘De Vriendenreünie’
Over corruptie in Limburg publiceerden Joep Dohmen en Paul van der Steen in april 2022 het boek ‘De Vriendenreünie’. Gek genoeg klaagde Knops daar ook over bij de rechter. Maar dat deed hij voordat het uitkwam, zodat de rechter het nooit heeft kunnen inzien… Daarom gaat Knops ook hier nat.

“5.33. Op basis van het voorgaande oordeel over de eerste en tweede reeks publicaties ziet de rechtbank geen aanleiding om het gevorderde in relatie tot het boek toe te wijzen. Het oordeel komt er immers op neer dat de kwalificatie van het woord bevoordeling niet onrechtmatig is ten opzichte van [eiser] , behoudens de gevallen waar in gesteld wordt dat de bevoordeling bestaat uit ‘tienduizenden euro’s’. Of deze beschuldiging in het boek voorkomt is überhaupt niet bekend en is niet te beoordelen of de publicatie van boek ten opzichte van [eiser] onrechtmatig is. Deze vorderingen zullen dan ook worden afgewezen. (Complete alinea).

Dan komt de rechter tot haar opmerkelijk eindoordeel:

“6 De beslissing – De rechtbank
6.1. verklaart voor recht dat NRC Media en Mediahuis Limburg onrechtmatig jegens [eiser] hebben gehandeld door hem te beschuldigen van bevoordeling ‘van tienduizenden euro’s’ in het kader van de grondtransactie met betrekking tot het perceel dat hij thans bewoont uit 2010,
6.2. gebiedt NRC Media en Mediahuis Limburg ieder voor zich iedere digitale versie van een publicatie die een beschuldiging van bevoordeling van ‘tienduizenden euro’s’ bevat, te voorzien van een link naar dit vonnis zodra dit op rechtspraak.nl zal zijn gepubliceerd, en die link te voorzien van de volgende tekst: “de rechter heeft geoordeeld dat de in dit artikel gepubliceerde beschuldiging van “bevoordeling van tienduizenden euro’s” onrechtmatig is ten opzichte van [eiser] . Zie [link naar de juist pagina op rechtspraak.nl]” (…)

Godsamme, nou me andere klomp ook! Lijm! Meer lijm!
Jongens, NRC, De Limbode: Hoger en hoger en hoger….

Beroep!

En Knops gaat natuurlijk aftreden… toch?

– Uitgelichte afbeelding:Door Sebastiaan ter Burg from Utrecht, The Netherlands – Uitreiking Stuiveling Open Data Award (SODA), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73541306