Tom “Stormfront” Kuilder uit PVV-raadsfractie Emmen gegooid

Hij begon al in opspraak, met zijn spuuglok (blond, dat wel) die toch wel sterk aan de Führer herinnerde. En hij twiette Stormfront. En verder doet hij blijkbaar niet veel aan zijn raadslidmaatschap.

We zijn nu negen maanden onderweg als nieuwe partij in de gemeenteraad”, las [fractievoorzitter]Rixtum [bij het begin van de raadsvergadering] voor. “We zijn unaniem tot de conclusie gekomen dat dit geen werkbare situatie meer kan zijn.”

Kuilder kwam de laatste tijd niet tijdens commissie- en raadsvergaderingen opdagen. Burgemeester Eric van Oosterhout: “We hebben ettelijke malen contact geprobeerd te zoeken met meneer Kuilder. Daar heeft hij tot op heden nog niet op gereageerd.” Kuilder is verder niet bereikbaar voor commentaar.

Het is nog niet bekend of Kuilder terugtreedt, of – naar PVV-traditie – aanblijft als eenmansfractie.

RTV Drenthe