Toekomstig asielzoekerscentrum Bautzen (Dld) afgebrand

In Bautzen (Dld) is een voormalig hotel waar 300 vluchtelingen geherbergd zouden gaan worden in vlammen opgegaan. De brand is afgelopen nacht op half vier uitgebroken. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Wel stonden er diverse, veelal dronken, toeschouwers zich te verlustigen aan het schouwspel, lieten duidelijk merken het een goede zaak te vinden dat dit gebouw afbrandde, en hinderden de brandweer zelfs in ernstige mate bij hun werk. Twee mannen werden gearresteerd.

De eigenaar was al snel gewaarschuwd en vroeg ter plaatse geweest en had ook opgemerkt dat diverse mensen de brand met plezier hadden gadegeslagen. Hij gelooft niet dat het een spontane brand is geweest, omdat zowel het gas als de elektriciteit afgesloten waren in het gebouw.