Toedeledoki, Yernazi

Het is wel waar, wat Breedveld schrijft: Yernaz Ramautarsing moet boeten voor “onze zonden”.
Het is niet helemaal duidelijk of “ons” in die titel ook echt Breedveld zelf betreft, in ieder geval al die andere kansenparels van kandidaten van Schorem voor Demagogie en de hypocriete huilers van D’66, COC en wie verder ter tafel is gekomen.
Yernazi speelde naar eigen zeggen “advocaat van de duivel” door het een schande te noemen dat homo’s zich niet voortplanten want ze hebben nu net een hoger IQ. Dit zou haaks op het streven van Schorem voor Demagogie staan.
Maar hij trekt zich terug als kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad.

Als bron halen wij graag onze gewaardeerde auteur Defrysk op twitter aan:

Maar van dat Schorem zijn we nog lang niet af.