TINA, het einde van een lang verhaal

TINA, “there is no alternative”, is vandaag weer erg actueel. In een reactie op het verzet tegen de besparingsmaatregelen reageerde schaduwpremier De Wever met de slagzin ‘er is geen alternatief’.
TINA kent een lange geschiedenis. Waar komt deze mantra vandaan en waarom is deze vandaag weer zo actueel?

TINA is steeds nauw verbonden geweest met het economische liberalisme waarvan Adam Smith de grondlegger was met zijn boek Wealth of Nations (1776).

Het (neo)liberalisme vertrekt van de gedachte dat economische vrijheid, het bestaan van een vrije markt, privaat eigendomsrecht, een minimale staat, een streng besparingsbeleid in tijden van economische crisis (austerity), en totale vrije handel, het enige werkbare economische systeem is. Smith gebruikte de slagzin nog niet letterlijk, maar theoretisch legde hij wel de basis.

Opmerkelijk is wel dat TINA pas echt werd gelanceerd door Herbert Spencer, de grondlegger van het sociaal darwinisme. Volgens hem is de theorie van Darwin over de evolutie en de natuurlijke selectie ook van toepassing op de mens en de samenleving. Natuurlijke selectie zorgt er voor dat de zwaksten worden “uitgewied”, wat ten goede zou komen van de samenleving.

Spencer schreef letterlijk: “There is no alternative. Elke samenleving heeft haar wetten, of niet. En als ze die niet heeft, dan kan er geen orde zijn, geen zekerheid, geen systeem in zijn verschijnselen. Als die wetten er zijn, dan zijn ze als de andere wetten van het universum – zeker, onwrikbaar, altijd actief en zonder enige uitzondering.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be