Timmermans: in Selmayrgate is alles correct gegaan

Selmayrgate gaat over de omstreden benoeming van de Duitser Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de EU. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, steunt zijn aanstelling. Hij stelt dat de procedures keurig zijn gevolgd bij de flitspromotie van Selmayr tot hoogste ambtenarenchef in de EU. Verhalen over douceurtjes als een auto met chauffeur, een kantoor en assistenten tot vijf jaar na het vertrek van een eurocommissaris in ruil voor instemming ermee zijn uit de lucht gegrepen, aldus de vleesgeworden walging jegens sociaaldemocratie.

Europarlementariërs waren een paar dagen geleden tijdens een plenaire sessie in Straatsburg vrijwel unaniem in hun kritiek op de snelle benoeming van Selmayr, een partijgenoot en politiek vertrouweling van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De gevolgde werkwijze heeft de geur van vriendjespolitiek. Het schaadt het aanzien van de Europese politiek, die in verschillende lidstaten toch al flink onder vuur ligt. Formeel kan de benoeming correct zijn gegaan, maar zo ijlings is ongekend en roept allerlei politieke vraagtekens op.

In reactie op de benoeming gaat de begrotingstoezichtscommissie van het Europees Parlement in eerste instantie onderzoek doen naar Selmayrs promotie. Op grond van de uitkomst daarvan beraden de Europese volksvertegenwoordigers zich op verdere stappen.

Terzijde: Secretaris-generaal is een beladen positie. Wilde Jozef Stalin niet slechts bescheiden secretaris-generaal zijn in plaats van president of premier?