Tijgers uitgestorven in Cambodja

120px-Panthera_tigris_corbetti_(Tierpark_Berlin)_832-714-(118)
Indochinese tijger. Foto: Wikipedia

Het mooiste roofdier ter wereld is uitgestorven in Cambodja. Ooit leefden er honderden tijgers in het zuidoostaziatische land, nu leeft er geen enkel paartje meer, wat betekent dat ze “functioneel uitgestorven” zijn. De laatste waarneming van een tijger dateert uit 2007. Het uitsterven van de tijger is met name te wijten aan stropen, niet alleen van de tijgers zelf, maar ook van hun prooidieren. Tijgers zijn afhankelijk van grote herbivoren (herten, wilde zwijnen, buffels) voor hun voedsel. Indien er te weinig van dergelijke prooidieren aanwezig zijn, kunnen tijgers zich niet handhaven.

De regering van Cambodja wil in samenwerking met het World Wildlife Fund (WWF) tijgers opnieuw uitzetten in een reservaat in het oosten van het land. Voorwaarde lijkt dan wél dat er strenge maatregelen getroffen worden tegen stropers.

Bron: de Guardian