Tien te ontmantelen mythes omtrent vluchtelingen – nawoord

peperbusierlandHet voorafgaande is in het najaar van 2015 tot stand gekomen, als voorbereiding op een informatiebijeenkomst over vluchtelingen en asielbeleid.

Ik hoop dat ik, met behulp van de feiten en cijfers, heb kunnen laten zien dat veel aannames en vooroordelen over vluchtelingen en asielbeleid niet op de waarheid berusten.
Toch zou ik deze publicatie niet af willen sluiten zonder ook een waarschuwing uit te laten gaan. Dat deze aannames in de publieke opinie een breed draagvlak hebben, hardnekkig de ronde blijven doen en voor waar aangenomen worden, is niet alleen een kwestie van onwetendheid die kan worden weggenomen. Het is tevens een zorgwekkend signaal van de groeiende vreemdelingenhaat in onze samenleving.

In de periode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog deden ook veel aannames en vooroordelen over de Joodse bevolking de ronde – en we weten allemaal waar dat uiteindelijk toe geleid heeft. De verschrikkingen van het nazi-regime hadden wellicht in mindere mate kunnen plaatsvinden als deze aannames destijds niet een wijdverspreid maatschappelijke draagvlak hadden gehad, in Duitsland, maar ook in Nederland zelf. Ook in hedendaagse conflictgebieden zien we hetzelfde mechanisme in werking: grootschalige vervolging kan alleen plaatsvinden als aannames die hun oorsprong hebben in racistische en xenofobe ideologieën, gemeengoed worden.

Het is dan ook mijns inziens juist in deze tijd cruciaal om vooroordelen te blijven bevechten.

Slot van een serie door Dhjana.
Eerdere afleveringen: Ten geleide, deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10.