Thomas von der Dunk: de verkleutering van de samenleving

Thomas von der Dunk:
Dat de verkleutering van het taalgebruik in GeenStijl-kring epidemische vormen heeft aangenomen, was zelfs tot de niet-gebruikers van die pubersite doorgedrongen, maar het lijkt mij niet noodzakelijk daarmee nu ook de Volkskrant-lezer te confronteren.

Ter zake – voorzover er enige zaak in deze ‘wijze les’ steekt. Wat namelijk allereerst opvalt, is de obsessieve afkeer die daaruit spreekt van alles wat niet direct aanwijsbaar nut heeft, ofschoon juist dát natuurlijk niet van die taalkundige verkleutering valt los te zien. Kleuters vermogen namelijk niets te waarderen dat hun directe materiële behoeftebevrediging te boven gaat.

Lees meer op Volkskrant.nl