This Changes Everything : kapitalisme versus het klimaat

‘Ik ben er van overtuigd dat klimaatverandering een historische gelegenheid biedt om beleid te promoten dat een dramatische verbetering inhoudt van het leven van mensen, de kloof tussen rijk en arm kan dichten, enorme aantallen goede banen kan creëren en democratie van de grond af aan nieuw leven kan inblazen.’ Dit stelt Naomi Klein in haar laatste boek, This Changes Everything.

In een dringende oproep tot actie legt Klein uit wat er op het spel staat. De niet-bindende overeenkomst om de verhoging van de gemiddelde temperatuur op aarde te beperken tot 2 graden Celsius die door alle belangrijke economische mogendheden tijdens de Klimaattop in Kopenhagen in 2009 werd ondertekend, is hard op weg om te veranderen in een ‘utopische droom’.

De wereldwijde kooldioxide-uitstoot in 2013 was 61 procent hoger dan in 1990. Vooraanstaande wetenschappers gaan nu ervan uit dat, als de grote bedrijven die de energiesector vormen mogen doorgaan met hun plan om nog meer fossiele brandstoffen te winnen en gebruiken, ze dan eindigen met vijf keer zoveel uitstoot te produceren dan de atmosfeer kan absorberen en we door de grens van 2 ⁰C breken, richting de 6 ⁰C.

In de drie decennia sinds de jaren 1970, vervijfvoudigde het aantal natuurrampen dat kan worden toegeschreven aan klimaatverandering – zoals droogten, overstromingen, extreme temperatuur-events, bosbranden en stormen. Klein claimt dat de klimaatbeweging ‘het onderwerp van talkshows en politieke toespraken’ werd, na een belangrijke getuigenis bij een hoorzitting van het Amerikaanse congres in 1988 door James Hansen, toen een belangrijke directeur bij de NASA. Hij had 99 procent vertrouwen in een ‘reële trend van opwarming’ die verbonden was met menselijke activiteit.

Helaas viel deze onthulling samen met de snelle politieke verschuiving naar neoliberaal kapitalisme die tot op de dag van vandaag voortduurt. Klein beargumenteert dat ‘we nog niet de dingen gedaan hebben die nodig zijn om de uitstoot te verminderen omdat deze dingen fundamenteel in strijd zijn met gedereguleerd kapitalisme, de heersende ideologie voor de hele periode die we aan het worstelen zijn om uit deze crisis te raken.’
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: socialisme.nu