Testcase door Zwitsers referendum

De Zwitsers hebben in een referendum voor een quotum op immigranten gestemd. Het voorstel treft ook burgers van de Europese Unie. Daardoor heeft de volksraadpleging meer impact dan gewoonlijk. Voor het merendeel van de Zwitserse kiezers leek het gewoon een referendum zoals zoveel andere. Bijvoorbeeld: willen we kerken met kerktorens en moskeeën met minaretten? De Zwitersers hebben in 2009 bedacht dat bij kerken wel torens passen, maar bij moskeeën geen minaretten. Dat mensenrechten schennende verbod is echter in de praktijk een interne Zwitserse zaak. Maar zo ligt het niet bij het vrij verkeer van personen tussen de EU en Zwitserland. Daar zijn de EU-landen direct bij betrokken.

Godsgeschenk

Voor de EU is de uitkomst van het referendum een godsgeschenk. Dat vergt enige uitleg. Zwitserland is geen lid van de EU. Het land heeft een groot aantal bilaterale verdragen met de EU en met EU-lidstaten gesloten. Het komt erop neer dat Zwitserland grotendeels de EU-regelgeving volgt zonder er inspraak in te hebben. Als de Zwitsers daarvoor kiezen, soit, dat is hun keuze. Maar het kan niet zo zijn dat Zwitserland van verdragen afwijkt. Dan moet de EU even laten zien wie de macht heeft.

In een nog niet zo ver geleden had de EU de zaak wellicht laten gaan. Als Zwitserland een quotum wil, dan doen we er niet te moeilijk over. Maar er is nog steeds een eurocrisis. Die crisis zorgt ervoor dat grote groepen burgers in Europese landen van de EU af willen. Partijen als Wilders, Marine Le Pens FN, de UKIP van Nigel Farage, en tal van andere willen uit de EU. Ze gedijen bij het sentiment van ’terug naar vroeger’, toen alles nog beter ging zonder EU. Is afscheid van de EU een te verkiezen mogelijkheid? Zolang geen enkel land zich uit de EU terugtrekt, lijkt die optie bij voortduring voor velen wel wat. Maar nu is er de Zwitserse koppigheid. Het land houdt zich niet aan de afspraken als de refendumuitslag wordt nagevolgd. Je keert je enerzijds van de Unie af en maakt je eigen regels, en anderzijds verwacht je dat je verder nog wel mee mag doen. Zo stelt het onderzoeksbureau Capital Economics dat ook voor Nederland voor. Het voorstel van het Zwitserse referendum is een uitgelezen kans voor de EU om eens te laten voelen wat de economische consequenties van een echte Alleingang zijn. Zwitserland moet vrezen met grote vreze als het voet bij stuk houdt.

Soevereiniteit

Gaat die mogelijkheid van subtiele dwang door de EU niet in tegen de Zwitserse soevereiniteit? Onlangs verscheen er een aardig stukje op DDS over soevereiniteit. Het leuke van DDS-kwakzalvers is dat ze met hun argumenten hun beweringen meestal in het tegendeel doen omslaan. Uit het verhaal spreekt treurnis over het verlies aan soevereiniteit van Nederland. Eerst vraagt de auteur zich af wat het begrip inhoudt. Heel goed. Na een aantal overwegingen komt hij tot de slotsom dat de soevereiniteit van Nederland aan een dunne zijden draad hangt. Natuurlijk is vooral de EU de grote boosdoener, maar ook de NAVO. We hebben nog een Koninklijk Huis en een Nederlands elftal en we kunnen theoretisch gezien nog uit de EU stappen, maar overtuigende evidentie voor soevereiniteit ontbreekt, aldus de auteur. Het artikel is slim geschreven. Zo wordt in de titel afgevraagd of Nederland nog een soevereine staat is. Daarmee koestert de schrijver de veronderstelling dat soevereiniteit er vanzelfsprekend bij hoort. En hij is zo gehaaid om het bij een gesuggereerde droefenis over de verloren soevereiniteit te laten en niet op een alternatief in te gaan. Maar ontdaan van alle emotie is de conclusie duidelijk: de Nederlandse soevereiniteit is niet meer.

Testcase

Als de soevereiniteit van kleine landen niet meer bestaat, zal dat de bevolkingen nog duidelijker worden. Na ingrepen in Griekenland en Italië, waar respectievelijk Georgios Papandreou en Silvio Berlusconi het veld dienden te ruimen, is Zwitserland een geweldige testcase. Gaat het land een eigen ravijn in? Met Grieken is er in ieder geval geen medelijden. Maar misschien realiseren de Zwitsers zich hun positie bijtijds en vragen ze het lidmaatschap van de EU aan.

8 gedachten over “Testcase door Zwitsers referendum”

 1. Als Zwitserland had besloten om de pensioenleeftijd naar 55 jaar te brengen en dat zou verboden zijn door de EU want die willen 70:

  ” Dan moet de EU even laten zien wie de macht heeft” (jouw quote)

  ?? Dan ook?

 2. Mijns inziens wat Sjaak zegt is da de meeste verbanden (net als in een huwelijk) de lusten EN de lasten betreffen.

  De standpunt van degene die de Zwitserse Referendum hebben geregeld en tevens de “ideologie” van Wilders en aanhang is dat we aan de rest van de wereld moeten vertellen dat we ze zo ontzettend dom vinden dat we met hun alleen voor de lusten in een bootje stappen en voor de lasten moeten ze zelf zien te regelen.

 3. @Le Roi

  Het hangt ervan af wat in verdragen is afgesproken. Over de pensioenleeftijd is niets geregeld.

  Maar dit gaat voorbij het punt dat ik maak. Als Zwitserland de referendumuitslag strikt navolgt, overtreedt het verdragsafspraken. Daarop zal de EU reageren. De motivatie daarbij is vooral het stellen van een voorbeeld: je moet de consequenties aanvaarden als je eenzijdig afspraken met de EU opzegt.

 4. Sjaak:

  Je geeft totaal geen antwoord op mijn vraag.

  [ Het leuke van DDS-kwakzalvers is dat ze met hun argumenten hun beweringen meestal in het tegendeel doen omslaan ]

  Dat resultaat heeft het EU-fanatisme in jouw artikelen op mij ook.

 5. Daar hebben we het weer.
  Macht denken in plaats van consensus zoeken.
  Allereerst wil ik wijzen op de grote democratische tekortkomingen.
  Het moet toch te denken geven dat er een handelsverdrag TTIP genaamd afgesloten kan worden.
  Dat geeft multinationals zeggenschap en macht.
  De burger komt in een dictatuur terecht en wordt veroordeeld tot slavernij.
  En nog steeds denken de voorstanders dat het wel goed komt.
  Dan de economische maatregelen.
  Die gaan ten koste van burgers en ten bate van multinationals.
  En nog steeds valt het kwartje niet.
  En als laatste feit , de EU heeft haar oog laten vallen op onze pensioenen.
  Die ze in willen zetten om leningen aan bedrijven te geven.
  De EU wordt een bank.
  Hoeveel keer heeft de rekenkamer goedkeuring gegeven ?
  Kortom, de EU is een handelsorganisatie die alleen oog heeft voor winsten voor het bedrijfsleven, en sociale aspecten horen daar niet bij.
  Slotconclusie.
  Stoppen met de EU is het enige juiste antwoord.
  Willen we tenminste onze vrijheid behouden.

 6. “Dat mensenrechten schennende [minaretten]verbod is echter in de praktijk een interne Zwitserse zaak.”
  Nou nee: dat verbod ligt bij het Europese Hof (EHRM) en gaat daar beslist sneuvelen, want de Raad van Europa en de VN hebben zich er al misprijzend over uitgelaten.

  Verder is Zwitserland als niet-EU-lid geheel vrij in zijn beleidsruimte ten aanzien van de eigen begroting, belastingheffing, salarissen en uitkeringen (w.o. WW & pensioenen), pensioenleeftijd, CAO’s en nog zo het een en ander – maar dat noem je wijselijk allemaal niet. Voor een deel kan Nederland dat ook nog steeds zelf bepalen, maar dat staat onder toenemende druk vanuit de EU (in de vorm van ‘aanbevelingen’ om ‘knelpunten’ tegen te gaan door te ‘flexibiliseren’ e.d.).

 7. @Joke

  “Nou nee: dat verbod ligt bij het Europese Hof (EHRM) en gaat daar beslist sneuvelen, want de Raad van Europa en de VN hebben zich er al misprijzend over uitgelaten.”

  Daar heb je gelijk in. Ik heb in de ‘in de praktijk’ gebezigd omdat Zwitserland zich tot nog toe niets heeft aangetrokken van de uitspraken van de RvE en de VN. Een betere formulering was geweest: ‘voorlopig in de praktijk’.

  @Le Roi,

  “EU-fanatisme”

  Speciaal voor jou. De EU kan voor mijn part in de stront zakken. Het gaat helemaal niet om de EU. Maar…

  Een linkse politiek is onlosmakelijk verbonden met internationale solidariteit. En de globalisering maakt dat de relatief kleine natiestaat steeds minder beleidsruimte krijgt. Dan komt de EU als eerste in aanmerking om internationale solidariteit via haar gestalte te geven en voorts om er een zekere beleidsvrijheid mee te creëren.
  De linkse ‘wereldorganisatie’ komt daarna.

 8. Pingback: Zwitserland heeft gecapituleerd voor de EU inzake immigratie | Krapuul

Reacties zijn gesloten.