Teken voor eerlijke melk

Grote supermarkten hebben door hun machtspositie de afgelopen jaren fors verdiend aan melk. Ten koste van de boeren, ten koste van de koeien, ten koste van het milieu en ten koste van het oerwoud in Zuid-Amerika.
Veel boeren gaan over de kop omdat ze structureel te weinig betaald hebben gekregen voor melk. Steeds meer koeien staan in grote stallen en komen niet meer in de wei. Ze krijgen importsoja uit Zuid-Amerika te eten, waarvoor oerwoud is gekapt. En dan hebben we het nog niet over het enorme mestoverschot en de weidevogels die verdwijnen. Dat is niet houdbaar.
Dat moet echt anders en dat kan ook! Supermarkten moeten boeren minimaal de kostprijs betalen en 6 cent extra om duurzamer te produceren.
De komende maanden voeren we gesprekken met alle grote supermarkten en komen we in actie om een eerlijke prijs te eisen voor duurzame melk. Hoe meer Nederlanders zich hiervoor uitspreken, hoe sterker we staan. Dus teken de petitie!