Teken voor een insectvriendelijke gemeente

Er voltrekt zich een stille ramp… Afgelopen 30 jaar verdween 76% van de insecten. Ook hele gangbare soorten komen niet meer voor in Nederland. Een regelrechte ramp! 

Insecten leven niet alleen in de natuur, maar ook in parken, langs de sloot en in groenstroken in de straat. Daarom roepen wij alle gemeentes op om insectvriendelijker te worden en de politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma’s vast te leggen dat ze stoppen met het rigoureus maaien. Dan krijgen planten de ruimte om te bloeien en insecten een plek om te leven. Hoe meer gemeentes meedoen, hoe beter.  

Waarom deze petitie? 

Met deze petitie willen we insectvriendelijk groenbeheer bij alle gemeentes blijvend op de agenda plaatsen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 worden nu verkiezingsplannen voor de komende 4 jaar gemaakt, is dit het moment om de partijen aan te sporen te kiezen voor natuur. De tekst van de petitie lees je hieronder. We geven tips voor meer bloemen in parken, bermen en groenstroken. Nu ziet dat groen er waarschijnlijk tot in de puntjes verzorgd uit. Maar wilde bloemen en insecten vragen om ‘liefdevolle verwaarlozing’, wat minder maaien en wat meer zaaien. Dan krijgen planten en insecten de ruimte. En krijgen gemeentes kleur! Laat je stem horen en teken de petitie.  

Rampzalige gevolgen! 

In Nederland heerst woningnood onder insecten. Buiten de natuurgebieden is er steeds minder ruimte om te leven. Het landschap in Nederland lijkt groen, maar is verdroogd, verzuurd en strakgetrokken. De rommelhoekjes en rafelrandjes, heggen, slootkanten en bomenrijen -waar insecten leven- zijn grotendeels verdwenen. 

De gevolgen zijn rampzalig. Zo worden resten van bloemen en planten niet meer afgebroken waardoor er geen voedingsstoffen meer in de bodem komen voor bijvoorbeeld planten. Ook heeft het grote gevolgen voor insecteneters, zoals vogels en kleine zoogdieren. Maar dat is niet alles. Zonder insecten worden bloemen, gewassen en bomen niet meer bestoven. Onze voedselvoorziening kan dus in gevaar komen!