Tegen Amerikaanse provocatie en Israëlische repressie: Solidariteit!

President Trump heeft besloten: de hoofdstad van de staat Israël is Jeruzalem. Daar gaat dan ook de Amerikaanse ambassade heen. Het besluit betekent oorlog. Preciezer gezegd: het besluit betekent een verdere uitbreiding en verheviging van de oorlogen die in het Midden-Oosten woeden. Het besluit betekent ook dat er iets te kiezen valt. Kiezen we voorde kleinere racistische kolonistenstaat Israël en haar veel en veel grotere racistische koloniale rolmodel de Verenigde Staten, hoofdsponsor en beschermer van die kleinere roofstaat? Kiezen we voor medeplichtigheid aan landroof, etnische zuivering en massamoord? Of kiezen we voor solidariteit en opstand tegen koloniale bezetting en racistische terreur?

Ergens is de beslissing van Trump heel goed te plaatsen. De VS en Israël zijn niet alleen bondgenoten. Het zijn ook in hoge mate gelijksoortige staten. De staat Israël is gevormd op basis van kolonisatie, een proces waarin Europese kolonisten van Joodse achtergrond nederzettingen vormden, de plaatselijke bevolking wegtreiterden, zich bewapenden, en toen ze zich sterk genoeg voelden, een staat stichtten en de plaatselijke bevolking grootschalig verdreven en de achterblijvers hardhandig onderwierpen. Dat was in 1948. Wie wil weten hoe dat ging, kan terecht bij geschiedschrijver Ilan Pappe in ‘De Etnische Zuivering van Palestina’, een zeer indrukwekkend boek. De kolonisten zijn de kern van de Joods-Israëlische bevolking van Israël. De deels verdreven, deels onderworpen, deels vermoorde plaatselijke bevolking zijn de Palestijnen. De staat Israël – elke steen ervan, elke vierkante centimeter – is gebouwd op gestolen land, via grootschalige verdrijving van mensen verkregen. Dat alleen maakt haar illegitiem.

Precies daarin komt de VS met Israël overeen. De Verenigde Staten hebben een soortgelijke voorgeschiedenis als Israël. Europese kolonisten vestigden zich in Noord-Amerika, vormden daar nederzettingen treiterden de plaatselijke bevolking weg, verdreven de plaatselijke bevolking grootschalig en onderstreepten de verdrijving en de onderwerping van deze oorspronkelijke bewoners door er met grote frequentie massamoorden tegenaan te gooien. De Verenigde Staten – elke steen ervan, elke vierkante centimeter – is gebouwd op geroofd land, via grootschalige etnische zuivering verkregen. Dat alleen al maakt de VS illegitiem.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr