Teevendeal; hoe lang blijft de PvdA nog achter de VVD staan?

Dus Rutte hield een ‘persoonlijk kattebelletje’ achter waar alleen maar het werkelijke bedrag op stond waar de Teevendeal over ging, en waar Opstelten immers nog maar een jaar naar aan het ‘zoeken’  was. Van Miltenburg verscheurde veiligheidshalve gelijk maar een brief van een klokkenluider over het onderwerp, en Teeven kende het bedrag al die tijd natuurlijk al maar meldde dat ook niet aan Opstelten.VVD-straf

En Van der Steur en Dijkhoff hebben wellicht actief meegewerkt aan het verdoezelen van al deze feiten.

Of de ‘oppositie’ al dan niet de betreffende bewindspersonen het vuur na aan de schenen gaat leggen zal afhangen van de mate waarin ze die nog nodig denken te hebben. De PvdA heeft ze nog steeds heel hard nodig, want die komen nog steeds maar nauwelijks boven de tien zetels uit in de peilingen, dus daar hoeven we niets van te verwachten. Wellicht dat andere partijen wat zullen proberen.

Wegsturen gaat niet lukken vanwege de PvdA, uiteraard, maar als ze de VVD niettemin in het nauw drijven wordt het natuurlijk des te gênanter voor de PvdA om te verklaren waarom ze hun coalitiepartner toch blijven steunen.

Dat is nu al moeilijk uit te leggen, met om te beginnen een minister-president die zonder meer weggestuurd zou moeten worden wegens het opzettelijk onthouden van informatie aan de Tweede Kamer.