Techno-stress

Altijd bereikbaar zijn zorgt steeds vaker voor fysieke en psychosociale klachten zo blijkt uit een eerste verkenning van de FNV en de Universiteit van Amsterdam. De vakbond [bedoeld wordt natuurlijk: vakcentrale -red.] vindt dan ook dat de mens weer de regie moet krijgen over de techniek, in plaats van andersom.

Meer dan 20 procent van de werknemers checkt buiten werktijd meer dan 6 keer per dag zijn online apparaat. Een kwart van de respondenten gebruikt de mobiele apparatuur zelfs meer dan 6 keer per uur. Dit gebeurt merendeels op de smartphone in plaats van de laptop, waardoor nieuwe gezondheidsrisico’s ontstaan, waaronder RSI-achtige klachten en concentratieverlies aldus de UvA.

Meer over het rapport van de FNV.
Het rapport zelf [pdf].