Te triest voor woorden

En weer heeft een PVV-woordvoerder deze week een natte droom gehad over de Islam en weer moest hij in de Tweede Kamer zijn gal spuien, want als de PVV niet tegen de Islam kan trappen, dan hebben de leden het zeer moeilijk als ze op het matje moeten komen bij het opperhoofd. Als de PVV het punt anti-Islam niet meer zou hebben, dan zou de partij ook geen bestaansrechten meer hebben. Gut, wat een verademing zou dat zijn. 

In een artikel, nou ja, stuk schrijfsel op de site DDS, stond te lezen dat de woordvoerder van de PVV, Machiel de Graaf, hard van leer ging tijdens de vragen die gesteld werden aan de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren (D66) over de handhaving van de zgn Boerkawet, ofwel De Nieuwe Wet Verbod Gezichtsbedekkende Kleding. De PVV-woordvoerder was van mening dat het Boerkaverbod niet goed wordt gehandhaafd, “… omdat mensen bang zijn voor de Islam … “

Waar zo iemand toch elke keer weer de wijsheid vandaan haalt. Het is gewoon te triest voor woorden, te zielig dat iemand in de politiek – ook al heeft de PVV maar één aandachts- cq. beleidspunt – steeds maar iets stoms moet zeggen over de Islam. Elke keer weer een aanval richting de Islam, zonder dat men weet waar men over praat. Hoe kan je nu in vredesnaam bang zijn voor de Islam, maar eigenlijk meer in het geheel: hoe kan je nu bang zijn voor een religie? Gewoon omdat men er geen verstand van heeft. 

Natuurlijk kan men bang zijn voor mensen die een religie aanhangen en die op een bepaalde manier uitvoering aan die religie geven, maar een religie op zich doet niets. En al zeker niet de Islam, meneer De Graaf. Waar haalt u toch elke keer weer die irritante woorden voor een aanval op de Islam vandaan? En sterker nog: wat wilt u er in feite mee bereiken? Want wat u nu bereikt door uw gebral en geschreeuw in de Tweede Kamer is nul-komma-niets, dus als dit het enige is wat u wilt bereiken, is het misschien beter om er mee op te houden. 

Zoals al eerder is aangegeven, een moslima bepaalt zelf wat ze draagt en als zij van mening is dat ze een nikab of boerka wilt dragen, dan zal ze dat ook gewoon doen, wat de politiek er ook van vindt en zeker los van wat de PVV van mening is.    

En dan mag u zaken zeggen als:  “ … “het gaat niet om die ene buschauffeur, maar om al die laffe Halsemaatjes en die andere laffe bestuurders die niet durven te handhaven vanwege de islam. Omdat ze bang zijn voor de islam. En overal waar de islam haar neus om de hoek steekt ontstaat tweespalt in de samenleving, dat laat deze wet zien” … “ 

Want zeg nu zelf, het zijn toch zinnen die nergens op slaan, dat is toch allemaal gebries voor de achterban, waar u zelf al helemaal niets van gelooft. 

Niet durven handhaven vanwege de Islam? Tweespalt in de samenleving? Bang voor de Islam? Mijn ouders hebben me vroeger altijd geleerd – in mijn dagen dat ik nog naar school ging – dat, als ik iets wilde leren, onthouden en in mijn kop wilde stampen, ik het maar steeds moest herhalen. Dat heb ik dus ook steevast gedaan, zelfs toen ik na de middelbare school naar de hogere beroepsopleiding ging (HBO) en waar ik de Citroenzuurcyclus op die manier van buiten had geleerd. Het nadeel was wel zo, dat ik op een bepaald punt moest beginnen en steeds dezelfde richting in moest gaan. Andere manieren waren er niet en ik snapte er verders ook niets van. En dat is dus ook wat u steeds laat zien, als u over de Islam aan het spuien bent: u weet er niets van. U praat maar een aantal mensen na, die er ook de ballen verstand van hebben en zo gaat het dus al jaren met de PVV als ze haar enige en enkele puntje weer voor de bühne wil brengen: kakelen als een kip zonder kop, te triest voor woorden.

Echter – als ik eerlijk ben –  van de andere kant ben ik eigenlijk wel een beetje benieuwd, waarom u steeds orakelde over: “Bang voor de Islam”. Kunt u in niet al te veel woorden, aangeven waar uw zin op gestoeld is, waarom bang voor de Islam? Misschien dat u als u weer eens naar de microfoon rent in de Tweede Kamer, u aan de voorzitter kan uitleggen wat u bedoelde met de kreet “Bang voor de Islam”, want zoals het nu wordt gebruikt, slaat het totaal nergens op – ook niet als ik het stuk video van de uitzending uit de Tweede Kamer er nog eens op terug kijk / luister. Het zijn gewoon loze, losse kreten die totaal nergens op slaan, u weet wel zoiets als een ‘tang op een varken’.