De jaren zestig: dekolonisering van een geschiedbeeld