Syriërs buiten Dublin-akkoord

Het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), het orgaan dat in Duitsland verantwoordelijk is voor de beslissing over asielaanvragen, heeft per 21 augustus voor Syrische vluchtlingen het Dublin-akkoord buiten werking gezet. Dit blijkt uit een intern memorandum van BAMF. Volgens het Dublin-akkoord moeten vluchtelingen teruggestuurd worden naar de lidstaten waar ze het eerst voet aan land hebben gezet. Dit jaar werden 131 Syrische vluchtelingen vanuit Duitsland teruggestuurd naar het land van aankomst.

Het voorlopig loslaten van deze regel is een reactie op klachten van met name Griekenland en Italie, waar de meeste vluchtelingen uit Syrië het eerst terecht komen. Ook verkort het de asielprocedure. De EU waardeert deze stap als “teken van Europese solidariteit.”

Voor zover bekend is Duitsland de enige lidstaat die deze stap heeft gezet.