Syrië: na jarenlange uithongeringsstrategie worden burgers uit hun huizen verdreven

In verschillende Syrische regio’s en steden moeten burgers al maandenlang en soms jarenlang vreselijke belegeringen en intensieve bombardementen doorstaan. Recente zogenoemde ‘verzoeningsakkoorden’ tussen de Syrische regering en gewapende oppositiegroepen verplichten hen nu te kiezen tussen sterven of vertrekken. Dat staat in een nieuw rapport van Amnesty International.

Met de belegeringen, de bombardementen op belegerde gebieden en de recente gedwongen migratie maakt de Syrische overheid zich schuldig aan misdaden tegen de mensheid.

Het rapport We leave or we die: Forced displacement under Syria’s ‘reconciliation’ agreements onderzoekt vier van deze lokale “verzoeningsakkoorden” en beschrijft de schendingen die ermee gepaard gaan. De overeenkomsten werden afgesloten tussen augustus 2016 en maart 2017. Als gevolg daarvan werden duizenden mensen gedwongen hun thuis te verlaten in zes belegerde gebieden: Daraya, het oostelijke deel van de stad Aleppo, al-Waer, Madaya, Kefraya en Foua.

De Syrische regering en, in mindere mate, gewapende oppositiegroepen hebben burgers in deze gebieden onwettig belegerd zodat die afgesneden waren van voedsel, medicijnen en andere basisbenodigdheden. Bovendien werden de belegerde, vaak dichtbevolkte, gebieden meedogenloos gebombardeerd.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be