Synergon muilkorft medewerkers

Synergon, het grootste SW-bedrijf in Nederland, maakt het zichzelf niet makkelijk als het om communicatie gaat.De Nieuwsbrief juli 2013, geredigeerd door de directie van Synergon en bestemd voor de medewerkers begint met de mededeling dat in het vervolg afkortingen en moeilijke woorden zullen worden vermeden. Dat is een mooi streven, maar ook zonder afkortingen en/of moeilijke woorden te gebruiken kan je natuurlijk de grootst mogelijke onzin schrijven en verwarring stichten.Volgens de Verenigde Communistische Partij maakt Synergon zich schuldig aan slavernij, daartoe aangemoedigd door de verantwoordelijke gemeenten die gratis slaven leveren. Daar schreef ik al eerder iets over.

Aan de verantwoordelijke wethouder in Oldambt, Bard Boon, zijn vragen gesteld die weliswaar een beetje zijn beantwoord, maar duidelijkheid verschaffen die antwoorden niet. Samengevat luidt het antwoord: “Daar weet ik niets van”. Bard’s naam is eigenlijk Haas. Inmiddels heeft ook de PvdA Oldambt vragen gesteld aan Boon. Tijdens een bezoek van de fractie viel op dat een tiental opleidings-/participatieplaatsen bij Synergon niet zijn gebruikt. De PvdA wil weten wat daarvan de reden is. De antwoorden zijn er nog niet.Naar aanleiding van de vragen van de VCP schonk RTV Noord aandacht aan deze kwestie. Medewerkers van Synergon werden, soms onherkenbaar, geïnterviewd.

………. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Jakob Java