Symbolische overwinning in Dakota, maar strijd gaat door

De Amerikaanse overheidsdienst Army Corps of Engineers geeft geen vergunning aan Dakota Access Pipeline om onder de rivier Missouri door te gaan in het reservaat Standing Rock in North Dakota. Amerikaanse en buitenlandse mainstream media ontdekken de ‘overwinning’ van een strijd die ze een jaar lang negeerden of verkeerd weergaven.

Het US Army Corps of Engineers (USACE) is de afdeling genie van het Amerikaans leger verantwoordelijk voor planning, bouw en onderhoud van alle militaire infrastructuurwerken. Deze federale dienst is tevens verantwoordelijk voor het toekennen van de bouwvergunningen en het controleren van grote civiele infrastructuurwerken, die meerdere deelstaten doorkruisen zoals pijplijnen. Hoewel formeel een onderdeel van het leger bestaat deze dienst vooral uit civiel personeel: ingenieurs, architecten, technici…

De regering van president Obama heeft de voorbije weken aan het USACE de opdracht gegeven om de kwestie van de Dakota Access Pipeline opnieuw te evalueren. President Obama liet in interviews al blijken dat hij er voorstander was om het tracé van de pijplijn te ‘herbekijken’. Eind november kwam het USACE met een eerste advies, waarin de dienst stelde dat voor een grondig onderzoek ter plaatse het kamp van de activisten tegen de pijplijn zou moeten ontruimd worden tegen 5 december.

Dat werd in de mainstream media voorgesteld als een ‘uitwijzingsbevel’. Het USACE geeft echter alleen aanbevelingen en heeft geen enkele politionele bevoegdheid. De lokale politie van North Dakota liet al uitschijnen dat zij dat interpreteerden als een toestemming om het kamp met alle mogelijke middelen te ontruimen op 5 december. Bij vorige politieacties was al gebleken hoe gewelddadig dat kan worden.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be