Sulfoxaflor – bijenmoordenaar nieuwe stijl

In april van dit jaar keurden de lidstaten van de EU een quasi-totaalverbod goed op het gebruik van drie van de meest voorkomende neonicotinoïden. Imidacloprid en de twee andere insecticiden mogen enkel nog in serres gebruikt worden. Voor een aantal teelten in open lucht (o.a. suikerbieten) beschikken landbouwers niet over goede alternatieven. Het systemisch insecticide sulfoxaflor van de firma Dow Agrosciences is sedert 2015 toegelaten in Europa. De actieve stof wint aan populariteit door het verdwijnen van de neonicotinoïden, maar wordt nu op zijn beurt verdacht van een schadelijk effect op bestuivers.

Verder lezen bij de bron.