Subsidie op niet-groene landbouw leidt niet tot groene landbouw

Niemand, maar dan ook echt niemand had kunnen voorzien dat het subsidiëren van grootschalige landbouw en veeteelt in de EU de beleden “groene” doelstellingen tegenwerkt:

De verduurzaming van de Europese landbouw, een van de belangrijkste nieuwe elementen van het EU-landbouwbeleid, stelt nog niets voor. Dat blijkt uit twee aparte studies die zijn gepresenteerd onder de vlag van het Europese Milieubureau (EEB), de koepel van 143 organisaties in de Europese Unie.

Het gemeenschappelijke landbouwbeleid slokt bijna 40 procent van het EU-budget op en is al decennialang omstreden, vooral vanwege het subsidiesysteem. Tijdens de onderhandelingen over de nieuwe afspraken voor de periode 2014-2020 wist de landbouwlobby de kern van dat beleid overeind te houden. Maar als tegenprestatie moest de sector wel beloven werk te maken van ‘vergroening’.

“Vergroening Europa is farce”.