Strontziek van de veeindustrie

Derogatie is meer mest en meer dieren
Nederland heeft een uitzonderingspositie in de EU en mag daardoor veel meer mest uitrijden dan andere EU landen. Deze ‘derogatie’, die wordt verleend door de Europese Commissie, is echter gebonden aan een aantal voorwaarden, die de Nederlandse veehouderij keer op keer heeft overschreden. Dit alles met het doel om maar zoveel mogelijk dieren te kunnen houden. Zo is het afgesproken fosfaatplafond structureel overschreden en bleken de nitraatconcentraties in grondwater hoger dan was toegestaan.

Fraude en misleiding
Maar zelfs dat is niet voldoende: door op grote schaal te frauderen met mest kunnen boeren nog veel meer stront uitrijden. De overheid grijpt nauwelijks in en blijft inzetten op zelfregulering. De Europese Commissie is onvoldoende op de hoogte van deze situatie omdat de Nederlandse overheid en de boerenlobby misleidende informatie geven.

De gevolgen zijn desastreus
Mest vergiftigd langzaam maar zeker onze weilanden, bossen en grond- en oppervlaktewater. Waterleidingbedrijven stoppen met de inname van water, resistente bacteriën komen overal voor in oppervlaktewater, weidevogels sterven uit en de biodiversiteit holt achteruit. Door stijgende ammoniakemissie en fijnstof in de lucht hebben mensen die in de omgeving van de vee-industrie leven vaker longaandoeningen. En dan draagt de vee-industrie ook nog eens in grote mate bij aan klimaatverandering.

Nu is het moment!
Maar er is nu een unieke kans om die vee-industrie een flinke slag toe te brengen. Binnenkort besluit de Europese Commissie over het Nederlandse derogatie verzoek voor de periode 2018-2021. Zonder deze ontheffing zal een overschot van mest ontstaan en zal met name de varkenshouderij flink in moeten krimpen Waarschijnlijk zullen vooral verouderde stallen waar varkens in de stinkende lucht staan, verdwijnen.[1] Eindelijk, zullen veel mensen zeggen.

Rapport
Geen derogatie is goed voor mens en dier, voor de natuur en voor het klimaat. Wij hebben een rapport gemaakt waarin we beargumenteren dat het onverantwoord is om Nederland derogatie te verlenen. Wil je meer weten over het overschrijden van de nitraatnormen en het fosfaatplafond, van gesjoemel met ammoniakemissies, van fraude met mest, bermen, aantallen dieren, van mensen die ziek worden of eerder sterven door de nabijheid van stallen en van falende zelfregulering. Lees het rapport en wees verbijsterd over het zootje dat de vee-industrie en de overheid van ons land maakt.

[1] De NVWA begint dit jaar met controles van de luchtkwaliteit in varkensstallen. Als Nederland geen derogatie krijgt zal dit eraan kunnen bijdragen dat deze stallen verdwijnen.

– Tekst van Dier en Recht bij petitie