Streng, Strenger, Strengst

Als ik die woorden zo achter elkaar zie: Streng, Strenger, Strengst, dan moet ik altijd – en waarom weet ik niet – aan de VVD denken. Heeft u dat nu ook?  En laatst was er weer van alles aan de hand, nadat ‘onze’ staatssecretaris van justitie en veiligheid door Marokko was ‘afgewezen’. Nu bleek de staatssecretaris zelf eens te ondervinden wat het is om afgewezen te worden in ‘een niet-goed-gehanteerde procedure’. 

Al jaren kom ik via mail en social media in aanraking met mensen, meestal jonge mensen, die om hulp vragen. Natuurlijk, het is een kwestie van vertrouwen, maar toch, de vraag alleen al zou Nederland tot denken moeten aanzetten. Jongeren die hun land uit willen omdat ze geen toekomst meer hebben.
Het is bekend dat vrienden in Gaza alleen maar dromen om het land te ontvluchten en kom nu niet zeuren over Hamas, neen, het gaat alleen maar omdat Palestina sinds 1967 bezet wordt. Het land Palestina waarover in de jaren tussen 1915 en 1945 mensen met hun grote mond riepen dat het een land is zonder bewoners. Ja, me hoela, en dan maar meteen een Verklaring uitgeven, het land weggeven aan een volk dat het slecht heeft gehad in de Tweede Wereldoorlog en nadat ze in Palestina aankwamen stukje bij beetje het hele land en nog verder inpalmden en willen inpalmen.
Men vraagt vaak aan mij waarom ik in het zwart loop, welnu, dat is heel simpel: “Zolang Palestina niet bevrijd is van haar bezetter, blijf ik in het zwart lopen”.

Echter de vragen om hulp en support komen niet alleen maar uit Palestina, ze komen overal vandaan. Vanuit landen waar nauwelijks enige toekomst is of waar men zich niet kan vinden in het bestuur, zoals in het dictatoriale Egypte, nadat Mohamed Morsi was afgezet. Echter ze komen ook van landen, waar het beter gaat en waar je het niet van verwacht; zelfs van landen waar de gemiddelde Nederlander op vakantie naar toe gaat.

Veilige landen
Op het moment dat zo’n jongere een asielaanvraag zou doen of een verblijfsstatusprocedure  zou starten in Nederland, dan staat de gehele politiek – van radicaal rechts tot links – op haar grondvesten te schudden, want Nederland is vol en kan niemand meer toelaten. Bullshit natuurlijk!!!!
En natuurlijk moet Nederland dan opeens een strenger asielbeleid krijgen van de bekende politici, echter wat heeft Trouw laatst aangegeven: “ … Hoewel herhaalde oproepen van politici voor een strenger asielbeleid anders doen vermoeden, heeft Nederland al een van de strengste asielprocedures van Europa, gericht op snelle afwijzing … “

Hoe is het nu in vredesnaam mogelijk dat we zo’n streng asielbeleid hebben? Oh, zegt het Torentje: “Dat is heel simpel, we geven aan welke landen veilig zijn en welke niet. En mensen uit niet-veilige landen kunnen bij de IND een aanvraag doen voor een verblijfsstatus”.

Als je het zo leest, is het best wel simpel: mensen uit veilige landen hebben geen recht om asiel aan te vragen of een verblijfsstatus. Maar het woord ‘veilig’ is meteen het addertje onder het gras, want wie bepaalt wanneer een land veilig is of niet? Juist, de regering, met enige invloed van de Tweede Kamer.
Nederland heeft veel meer landen als ‘veilig’ bestempeld dan Europa heeft gedaan, wat voor Nederland onmiddellijk inhoudt dat ze minder hoeven toe te laten in de asielprocedure. Trouw schreef in haar artikel hierover: “ … Mensen uit deze landen maken weinig kans op asiel, is het idee, omdat in die landen geen systematische vervolging, foltering of schending van mensenrechten plaatsvindt. Maar in de praktijk is de samenstelling van de lijst tamelijk willekeurig. Nederland staat in Europa vaak alleen in het oordeel dat een land veilig is … “

Het is toch echt van de ratten besnuffeld dat Nederland zelfstandig landen als ‘veilig’ beschouwt, terwijl de rest van Europa dat niet doet. Maar het gaat nog verder: “ … Daarmee heeft Nederland verreweg de langste ‘veiligelandenlijst’ van alle EU-landen (32), op afstand gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (24) en Oostenrijk (20) … “ Het is bijna niet te geloven ! Nederland lapt zomaar wat regels aan de bekende zilveren muiltjes uit het Torentje om gewoon maar van de aanvragen af te zijn. Zo in de trant van: “U wil een procedure starten om hier een verblijf te krijgen? Eens even kijken. Oh nee, uw land is veilig”, terwijl er dagelijks verschillende bevolkingsgroepen (minderheden) worden onderdrukt, dagelijks jongeren worden beschoten en vermoord, journalisten worden opgepakt of het land al sinds 1967 bezet wordt.

Ook mensen uit Marokko maken hier weinig kans of zoals Trouw schreef: “ … In Nederland willigt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) slechts vijf procent van de Marokkaanse aanvragen in. Dit zijn vooral lhbti’ers en demonstranten uit het Rifgebied … “ En juist hierover klaagde de staatssecretaris laatst in de Tweede Kamer hoe lastig het is om afspraken te maken met Rabat. Maar tevens wordt het voor de staatssecretaris janken als ze zelf zich niet aan de afspraken en procedures houdt als ze ‘op de thee wil bij de ambassadeur om wat zaken door te nemen’. Natuurlijk buiten alle protocollen om; vind je het gek dat Rabat dan staat te steigeren?

Waar stond VVD ook al weer voor? Vrijheid Van Denken of Veni Vidi … Daag (ik kwam, ik zag en nu weg!).