Stormachtigheid in de IJszee brengt methaan in de atmosfeer

laptevzee
Laptevzee, boven het Oostsiberische Plat

Grote hoeveelheden methaan, voortgebracht door het verval van onderzees permafrost gedurende duizenden jaren, ontsnappen in het Oostsiberische Plat, zeggen Nathalia Shakhova en collega’s van haar, van de Universiteit van Alaska.

“Luchtbellen die van de zeebodem loskomen brengen grote hoeveelheden methaan in de erboven liggende oceaan,” werd gemeld. Bovendien namen zij waar dat de concentratie van methaan in het zeewater belangrijk daalden nadat er twee stormen voorbijkwamen, waaruit afgeleid zou kunnen worden dat stormen methaan in de atmosfeer helpen brengen, waar het als een krachtig broeikasgas optreedt.

De bevindingen van de onderzoekers van de Universiteit van Alaska hebben belangrijke gevolgen voor de uitstoot van methaan uit alle Arctische zeeën met een ondergrond van onderzees permafrost. Toenemende stormen en snel wijken van het zeeijs veroorzaken toegenomen methaanstromen vanuit zee, en zijn mogelijk nieuwe processen ten gevolge van klimaatverandering.

Vertaald uit de Siberian Times, alwaar verder te lezen [Engels].