“Stop uitstoot CO2 kost slechts 0,4 procent van de economie”

Investeringen in groene energie en energie-efficiënte maatregelen kunnen wereldwijd leiden tot 70 procent CO2-reductie tegen 2050. Nog tien jaar later kan de uitstoot van het broeikasgas volledig stoppen. Dat concludeert de leefmilieuorganisatie International Renewable Energy Agency.

“Wereldwijde investeringen in groene energie, duurzaam opgewekte energie en energie-efficiënte maatregelen voor bedrijven kunnen ertoe leiden dat de CO2-uitstoot van de energiesector voor 70 procent geëlimineerd wordt in 2050 en volledig wegvalt in 2060″, volgens het International Renewable Energy Agency (IRENA) in zijn rapport Perspectives for the energy transition. IRENA is een internationale koepel van meerdere leefmilieuorganisaties.

Om dit mogelijk te maken zijn wereldwijd 29.000 miljard dollar aan investeringen in duurzame energie nodig. IRENA wijst er op dat dit bedrag slechts 0,4 procent is van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp).

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be