“Stop GenX”: Mooie demonstratie voor schoon water in Dordrecht

Dat was weer eens een ouderwets uitstekende protestdemonstratie, tegen gif in het drinkwater, in Dordrecht op de zaterdagmiddag in de zomerzon. Flinke opkomst, goede sfeer, en geen al te langdradig sprekersprogramma bovendien. Het vraagt om een vervolg, want vanwege een gemoedelijke stadswandeling alléén, hoe goed-beargumenteerd ook, stoppen de vervuilers en hun politieke medeplichtigen nog niet meteen.

Wat was en is de kwestie? In Dordrecht zit een bedrijf, Chemours geheten. Dat loost gif, een spul dat GenX heet. Dat spul is schadelijk, en dat we niet precies weten hóé schadelijk is bepaald geen geruststelling. Het bedrijf heeft vergunning, al is de hoeveelheid die geloosd mag worden wel verlaagd. Maar de enige veilige hoeveelheid gif in het water is nul, komma nul, zoals één van de sprekers ook duidelijk maakte. Het bedrijf doet haar vervuilende werk dus doodleuk met toestemming van ‘onze’ overheid die daarmee haar karakter als opper-assistent winstmakerij-tot-iedere-prijs weer eens waarmaakt. Demonstranten eisten via de demonstratie dat de overheid ervoor zorgt dat het bedrijf met GenX-lozing stopt. Heel simpel.

De demonstratie ging kennelijk uit van een initiatief dat, heel verhelderend, Stop GenX heet, klaarblijkelijk een onafhankelijk – niet aan één partij gebonden – groep mensen. Het is deze groep, op bewonderenswaardige wijze, [gelukt] behoorlijk wat los te maken in Dordrecht en daarbuiten. De actie getuigde daarvan. Al bij het beginpunt waren al snel meer dan honderd mensen aanwezig. Kort na het begin zag het er uit alsof er tweehonderd mensen liepen,. Een eind verderop waren het er aanzienlijk meer dan dat. Intussen lees ik dat er volgens RTV Dordrecht vierhonderd mensen meededen aan de demonstratie. Die inschatting kan heel goed kloppen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr