Stichter des vaderlands redt eigenhandig parken

Nu het kabinet bezig is met een totale destructie van ons cultureel erfgoed en de cultuur redt Willem van Oranje vanuit zijn graf eigenhandig het Malieveld en het Haagse Bos.

Staatsbosbeheer kan het Malieveld en het Haagse Bos niet verkopen door een besluit van Willem van Oranje. In het regeerakkoord staat dat 15.000 hectare natuur verkocht moet worden, waaronder mogelijk deze twee parken.

Maar de gemeente Den Haag wijst op de Akte van Redemptie uit 1576. Daar staat in dat de parken “nooit en te nimmer” verkocht mogen worden. Destijds dreigden de parken ook verkocht te worden, om de oorlog tegen de Spanjaarden te betalen.De Hagenaars kwamen daartegen in opstand en prins Willem van Oranje heeft toen de akte opgesteld, die nog steeds van kracht is.(NOS)