Steun het vluchtelingenverzet in Wormer!

24 juli 2017: Sinds donderdag 20 juli bivakkeren zes Afghaanse/ Iraanse vluchtelingen in een tent voor de Maria Magdelena kerk in Wormer op de Dorpsstraat 351. Ze zijn uit de kerk gezet waar ze jarenlang opvang hadden, geregeld door de Federatie Afghaanse Vluchtelngen Nederland (FAVON).

Situatie 24 juli 2017

Hieronder volgt hun persbericht. Daaronder enkele updates over de actuele situatie, want: het verzet gaat door!

NB: op dit moment zijn dekens, matrassen en/of veldbedden nodig!
Daarnaast is financiele steun hard nodig: Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom op IBAN: NL70 ingb0003253110 (BIC: ingbnl2a) van Stichting Ali Jan

= = 20 juli 2017: Persstatement uitzetting vluchtelingen Wormer ==

Hoe het begon: op de stoep van de kerk

In 2015, toen onder druk van de overheid alle gemeenten moesten investeren in opvang van de stroom vluchtelingen, werden wij bezocht en geprezen door de gemeente Wormer: “Kijk, Wormer heeft al lang een opvang voor vluchtelingen! We kunnen trots zijn als gemeente!”
Op dat moment herbergde FAVON 40 vluchtelingen inclusief gezinnen die vastgelopen waren in hun procedure in een gebouw dat wij met eigen geld huurden van de kerk. Nog nooit is een cent van de gemeente onze kant opgekomen, maar de credits als “gemeente die vluchtelingen opvangt” hadden zij al wel binnengesleept.

Onze eigen geldstroom stopte helaas, zoals alle geldstromen stoppen in de marge van behoeftigen, en we hebben een huurschuld bij de kerk en deze blijkt helaas niet barmhartig zoals de bijbel ons doet geloven…
Onze bewoners uit onveilige landen zoals Iran en Afghanistan, die al jaren zonder recht op werk of een normaal leven en perspectief op een toekomst gedwongen zijn te overleven, worden vandaag uit hun veilige haven gezet.
Het is typerend dat de gemeente dit dubbelspel heeft gespeeld: naar buiten toe opscheppen over een opvang voor de meest kwetsbaren, maar nooit het initiatief willen nemen om ook maar iets van steun te willen geven voor die kwetsbaren.

Zij staan nu op straat. Het gaat om mensen die wel degelijk perspectief hebben in procedure, maar door de bureaucratie binnen het vreemdelingenbeleid zijn gefrustreerd. Deze bureaucratie is velen malen erger dan Kafka zich kon voorstellen, of willekeurig welke Nederlandse burger dan ook.

Eenmaal begonnen met een slechte advocaat, toegewezen door de immigratiedienst (IND), betekent meestal het einde van je procedure. Het is de IND die almaar blijft doorprocederen tot de Raad van State, het hoogste nationaal rechtsorgaan, van wie zelfs het Europees Hof op de hoogte is van hun slechte kwaliteit van oordelen; zij beslissen namelijk 97% in de gevallen in het voordeel van de politiek (onderzoek Thomas spijkerboer, hoogleraar migratierecht).

Het betekent dat voor vluchtelingen geen scheiding bestaat tussen staatsmacht en politieke macht zoals het een democratische rechtsstaat betaamt. Alle macht van besluit voor asiel is in de afgelopen 15 jaar richting de staat (onder Justitie en Veiligheid) getrokken met nog een belangrijke rol voor Buitenlandse Zaken als het gaat om Juridisch in het voordeel van de Nederlandse politiek beoordelen over de veiligheid van derde landen middels de ambtsberichten waarop de legitimering van de asielaanvraag wordt gebaseerd.
Een besluit van een vierderangs ambtenaar van de IND heeft meer gewicht dan de rechter die in die 15 jaar namens politiek besluit beperkt werd in inhoudelijke toetsing van de zaak en slechts bestuursrechtelijk mocht oordelen (zijn de juiste regeltjes precies gevolgd). Dit zijn processen die zo onzichtbaar zijn voor de gemiddelde nieuwslezer, dat ze ook nooit in het publieke debat terecht komen.

De mensen die nu hier dakloos worden gemaakt in onze ‘democratische rechtsstaat’ zijn juist slachtoffer van de ondermijning van die rechtsstaat, op de manier zoals ik hiervoor beschreef. Want recht is als je een eerlijke juridische procedure kunt aangaan, maar nu is er een procedure die met de kabinetten Rutte ook voor steeds meer Nederlanders onbereikbaar wordt gemaakt. Vluchtelingen kunnen dat allang niet meer. Hun mensenrechten zijn in handen van de ambtenaren van de IND, niet van de rechtsstaat die beperkingen is opgelegd de afgelopen jaren.

De anti-propaganda tegen vluchtelingen is dat ze “misbruik zouden maken van de rechtsstaat”. Niets is minder waar; Het is de huidige politiek, beinvloed door geopolitieke en handelsbelangen, die alle macht naar zich heeft toegetrokken rondom besluit voor asiel, waarin mensenrechten nog nauwelijks een rol spelen en in geval van Afghanistan in ieder geval de UNHCR buiten spel is gezet. Neem het feit dat een IND (staats)advocaat 17 keer meer verdient dan een asieladvocaat per zaak en vele malen meer tijd krijgt om tot een beoordeling te komen (dat is waarom asielzaken zolang duren).

Dat is ongelijkheid van rechtsmiddelen, maar in het publieke debat gaat het daar niet over. Bedenk dan dat de advocaten van de IND worden betaald uit belastinggeld, en inmiddels velen malen meer hebben gekost dan de opvang van duizenden asielzoekers bij elkaar.

Dit is wat ik u wil mede delen naar aanleiding van de uitzetting van deze mensen, die net als u niet anders verlangen dan een rustig leven met perspectief op een toekomst, voor hen en voor hun kinderen. Wanneer dit perspectief een mens wordt afgenomen, zoals nu de situatie is voor duizenden vluchtelingen die in dergelijke omstandigheden onzichtbaar (behalve als er politiek mee valt te scoren) leven in Nederland, onder de meest erbarmelijke omstandigheden, is sprake van onmenselijke behandeling, artikel 3 EVRM.

GEEN VLUCHTELING OP STRAAT, EEN MENSENLEVEN IS MEER WAARD DAN EEN PAAR CENTEN.
KERK EN GEMEENTE, NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID OVER JULLIE INWONERS!

Namens FAVON, Ahmed Shirzad

EINDE PERSBERICHT

= = Update 21 juli 2017 = =

DE TENTEN EN DE VLUCHTELINGEN ZIJN ER NOG STEEDS. Er is ook ruimte voor meer mensen in de zelfde situatie in de tenten. Noordhollands dagblad, televisie en radio is langs geweest.

De buren zijn op de thee geweest, een invalide bewoonster heeft gisteravond maaltijd gebracht en vandaag ontbijt. De dokter heeft matrassen en dekens gebracht en opladers voor de telefoon. Een jongen van 10 jaar heeft vandaag een mooie deken gebracht. Hij huilde omdat hij het zo erg vond dat er mensen zijn die geen huis hebben. Twee jongeren deelden de koekjes die ze bij zich hadden.
Anderen vroegen wat ze nog kunnen doen voor de vluchtelingen. De meest basale benonigden zoals even naar de toilet gaan werd de vluchtelingen ook door de kerk ontzegd. De buren waren gastvrijer gelukkig.

De vluchtelingen vragen jullie solidariteit en ondersteuning! Met meer mensen kan de gemeente onder druk gezet worden om een alternatieve opvang te regelen! Dus kom naar Wormer als je kan!

= = Update 22 juli 2017 = =

KOM VANDAAG NOG LANGS! HET VERZET GAAT DOOR! Veel Bijzondere Solidariteit met het protest van de vluchtelingen van de Wormernaars, update van Ahmad Shirzad die ter plaatse is:

Een bewoner kwam gisteravond boos naar de tenten toe waarop de vluchtelingen hem uitnodigde om rustig te komen praten en thee te drinken. Nadat zij de situatie hadden uitgelegd, draaide de bewoner 180 graden en belde direct de gemeente om verhaal te halen. Die vertelde hem dat ze bezig waren een humanitaire oplossing voor de vluchtelingen te vinden.
Later kwam de man terug met twee tassen vol met boodschappen. Vannacht kwamen er weer een aantal jongens van 15/16 langs met koekjes; eerst nog wat schuchter, maar het ijs was al snel gebroken.

De politie rijdt vaker dan anders langs en probeerde foto’s van de vluchtelingen te maken, die zijn niet gelukt omdat zij toevallig net de tent in gingen. Eerder wilde de politie al ingrijpen, maar toen stonden de journalisten van radio Noord Holland in de weg.

De organisatie Welkom Vluchteling uit Amsterdam heeft een vuurkorf gebracht en veel mensen kwamen in het voorbij gaan even een praatje maken en hun solidariteit betuigen!

Net de laatste update: drie jongens van een jaar of 10 komen een zak chips brengen!

Solidair met chips!

De geweldige solidariteit die nu zichtbaar wordt rondom het protest van de vluchtelingen is hartverwarmend en bewijst maar weer dat de platte leugens en laster van de rechtse propaganda tegen vluchtelingen zonder papieren in werkelijkheid en in contact met de vluchtelingen zelf, geen voet aan de grond heeft.

BESCHERM DE VLUCHTELINGEN! HET IS BELANGRIJK DAT ER CONSTANT MEERDERE MENSEN AANWEZIG ZIJN!

DE THEE STAAT KLAAR! -MET KOEKJES : )

Op verzoek overgenomen van het No Border Network