Steun groeit voor gezin dat met huisuitzetting wordt bedreigd

AJ van der Kluft bij zijn door DeKey uit het raam gegooide huisraad

In augustus zijn de Bond Precaire Woonvormen (BPW), Doorbraak, Niet Te Koop en anderen begonnen met een campagne ter ondersteuning van een gezin met een baby in Amsterdam. Dat gezin dreigt wegens beëindiging van hun flexhuurcontract per 1 oktober uit hun woning te worden gezet door de verhuurder, woningcorporatie De Key. Inmiddels groeit de steun voor het gezin gestaag. Teken ook de petitie tegen flexhuren en doe mee met het actiebezoek bij De Key op 12 september!

Het gezin van moeder Busra, vader Zoubair en hun kind Souhaib krijgt geen vervangende woonruimte aangeboden door De Key en dreigt daardoor op straat te belanden. Steeds meer huurders komen in de knel door de inperking van sociale huur en de flexibilisering van het huren. Om huisuitzetting te voorkomen legde Busra een tijd geleden contact met de BPW. In samenwerking met haar lanceerden de BPW en andere organisaties en individuen een petitie tegen de dreigende dakloosheid van het gezin. Meer in het algemeen is die petitie ook gericht tegen de rampzalige gevolgen van de flexhuurpolitiek waar De Key en veel andere woningcorporaties helaas een warme voorstander van zijn.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak