Steun gekraakte opvangplek Haarhuis voor mishandelde vrouwen!

Op 14 december kraakte de actiegroep Zij Is Hier voor slachtoffers van huiselijk geweld in Amsterdam een pand dat inmiddels vrouwenopvangplek Haarhuis is gaan heten. Met deze kraakactie protesteert de groep tegen het beleid van de reguliere hulpverlening om mishandelde en gedumpte vrouwen met afhankelijk verblijfsrecht geen opvang te bieden. De eigenaar van het pand, woningcorporatie De Key, heeft bij de politie aangifte van de kraak gedaan. Morgen vindt er een rechtszitting plaats over mogelijke ontruiming van het pand. Zij Is Hier heeft daarom veel steun nodig.

De afgelopen drie weken is gebleken dat Haarhuis de oplossing vormt voor tientallen vrouwen die anders op straat zouden staan en bloot zouden worden gesteld aan allerlei vormen van uitbuiting. De opvangplek heeft zich van een leegstaand, kaal en kil pand ontwikkeld tot een veilig en levendig thuis voor slachtoffers van huiselijk geweld.

 (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak