Steun en kritiek voor actie tegen antisemitisme van CU en CIDI

Vier antiracistische groepen steunen het initiatief tegen antisemitisme van de ChristenUnie en het CIDI van vandaag, maar hebben er ook kritiek op.

Namens de vier bevestigt de AFVN-Bond van Antifascisten dat antisemitisme groeit. Dat geldt voor zowel Nederland als Europa, benadrukt de bond. Aanslagen op Joodse objecten vallen daarbij sterk op, en moeten harder aangepakt worden. Een EU-aanpak zou veel kunnen schelen.

De’ slappe houding van de Nederlandse overheden’ tegen jarenlange antisemitische spreekkoren bij voetbal bijvoorbeeld achten de groepen ‘totaal onbegrijpelijk en natuurlijk onaanvaardbaar en direct verwijtbaar aan de onze regering, gemeenten en zeker de KNVB’. Zij zien dit als één van de startpunten voor veel antisemitisme in Nederland en West-Europa.

Maar antisemitisme staat volgens de bond niet op zichzelf, vanwege de algemene verrechtsing en toenemende onverdraagzaamheid vooral tegenover nieuwkomers in Europa. Daarbij doelt de bond op de ‘aanhoudende maar selectieve verkettering’ van moslims in het algemeen, en verder de ‘aanhoudende stemmingmakerij’ tegen immigranten, zoals van FvD en de PVV.

Ook de overheid bedrijft discriminatie, stellen de vier. Tijdens de dodenherdenking op de Dam ‘negeert de overheid, in dit geval het Nationaal Comité 4 en 5 mei al jaren’ de 3 tot 4 miljoen Indonesische burgerdoden** uit WO-II. Ook dat moet stoppen, stellen de antifascisten. Zij zijn vooral teleurgesteld dat een toenmalige overheidsinstelling, het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, zelf die informatie heeft onthuld en gepubliceerd, maar daar nu niets meer mee doet.

Ook waarschuwen de vier tegen verdere discriminatie op de Dam, waarbij ook Nederlandse daders worden herdacht van de aanval op Indonesië. Daarbij waren volgens een studie van dr G. Valk* ook Nederlandse ex-SS’ers actief.  De antifascisten wijzen erop dat het monument uitsluitend bedoeld is voor ‘slachtoffers, en niet daders’ uit WO-II. Achter op het monument staan daarom de jaartallen 1940 en 1945 gebeiteld.

INFO fpamsterdam@yahoo.com

*: Dr Gerrit Valk: ‘Vechten voor vijand en vaderland. SS’ers in Nederlands-Indië en Korea’
**:  Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Dr L. de Jong, ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’, dl. 11b, tweede helft, o.m. pag. 557 en 558.