Steun de grassroots-woonwet

Eerder dit jaar werd het ‘Verdrag ten aanzien van het Gebruik van Ruimte‘ opgesteld. De Bond Precaire Woonvormen roept individuen, collectieven en organisaties op om het draagvlak voor dit ‘verdrag van onderaf‘ te vergroten middels ondertekening.

Het ‘Verdrag ten aanzien van het Gebruik van Ruimte’ is een juridisch instrument dat tussen maart en mei 2015 in Nederland werd opgesteld. Het schrijfproces vond plaats tijdens een aantal publiek toegankelijke werksessies van deelnemers met verschillende achtergronden: advocaten, activisten, academici, krakers, onderzoekers en cultureel werkers.

Het Verdrag is een reactie op de toenemende liberalisering van ons woningstelsel en de juridische bescherming van privaat bezit. Die ontwikkeling komt onder andere tot uiting in het kraakverbod dat in 2010 in Nederland is doorgevoerd, maar ook in de wijze waarop het woningbouwstelsel momenteel in een versneld wasprogramma marktklaar gemaakt voor beleggers. Niet langer is het gebruik, maar de marktwaarde – of beter: verhandelwaarde – de doorslaggevende eigenschap van een huis.Gentrificatie, vastgoedspeculatie en de uitverkoop van publiek eigendom aan particuliere investeerders zijn symptomen van deze crisis. Zo wordt het kleed weggetrokken onder het recht op huisvesting en de open stad.

‘Het Verdrag wil deze sociale rechten reanimeren’, stellen de initiatiefnemers. ‘Het is een van onderaf vormgegeven juridisch instrument (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Dhjana