Stellingen over Extinction Rebellion met of zonder Roger Hallam

Even in de geest van Willem Schinkels Stenogrammen, of Thesen über Feuerbach, moet ook kunnen:

1. De genocide die EU-ropa, zoals Schinkel het spelt, nu uitvoert, vindt plaats op de Middellandse Zee. Al jaren en jaren, “werp hier maar niet uw net uit, goeie kans dat u een mensenlijk vangt”.

2. Ecocide is een mensenbezigheid. De inheemsen van “Amerika” (hoe krijgen we de naam Schildpadeiland er in?) hebben heel wat grote diersoorten uitgeroeid. Hetzelfde geldt voor Australië (laat die naam maar zitten).
De witte Europeanen hebben die ecocide versneld en in grotere mate voortgezet.

3. Genocide evenwel is een Europese specialiteit.

4. Het gaat er nu juist om iedere vorm van genocide als aparte misdaad, die in een reeks past, maar veeg de slachtoffers niet bij elkaar als “patroon”, te behandelen.

5. Het zijn niet “mensen” maar witte Belgen die aan het moorden en verminken sloegen in de Kongo, eind negentiende eeuw.

6. Het zijn niet “mensen” maar witte Europeanen, Nederlanders zeker niet als laatsten, die Afrikanen versleepten naar Schildpadeiland om daar als privé-eigendom gratis te werk gesteld te worden.
Dit is een unieke misdaad tegen de menselijkheid, zeker, die blijvend zichtbare demografische consequenties heeft. Er is bijna geen Afrikaans-“Amerikaan” die hiervan niet getuigt eenvoudigweg door te bestaan. Obama was (toevallig?) een uitzondering.

7. Het is niet meer populair het te zeggen, maar het waren geen “mensen” die joden en Roma en Sinti en anderen fabrieksmatig uitgemoord hebben. Het waren witte Europeanen, meestal maar niet alleen Duitsers, aangespoord door de nazi’s die weliswaar in een traditie stonden maar dat doet niets af aan het unieke van de massamoord.

8. Kongo en “Amerika” en Australië en meer vormen een patroon, maar het gaat steeds om mensen.
Om miljoenen mensen, miljoenen malen een mens.
Talmoed en Koran zeggen dat wie een mens vermoordt de hele mensheid vermoordt.
Schaamte is altijd gepast.

9. Duitsland koestert wel een publieke algemene schaamte. Oostenrijk al veel minder, en de VS en wit Australië – en menig door Europeanen gedomineerd Latijnsamerikaans land – al helemaal niet. Integendeel.

10. Ik weet niet in hoeverre Roger Hallam Extinction Rebellion vertegenwoordigt, of belichaamt. Op het punt waarop de beweging verder zou moeten gaan geeft hij haar een wellicht dodelijke verwonding met domme of kwaadaardige praat.

11. Het gaat er niet om de wereld te interpreteren, het gaat er om Aarde te redden.

Die Zeit, het gewraakte interview moet gekocht worden, op papier of online
The Guardian, van begin af aan spreekbuis voor Extinction Rebellion