Stef Blok, stap op!

We kunnen onze aarzeling ten aanzien van deze petitie ook voor ons houden: plaats het bericht of laat het achterwege. Het gaat er niet om dat we Blok niet weg willen hebben, maar via een petitie? Als de Tweede Kamer, dus in feite de coalitie, het wel best vindt geeft dat de duidelijkheid dat men met zijn woorden instemt: D’66, CU, CDA en VVD (van de laatste twee partijen hoeft men op dit punt ook niet op te kijken).
Misschien trekt zo’n petitie andere coalitiepartijen over de streep. Allez, hierbij de uitgesproken bedenkingen.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok zei op 10 juli dat hij geen ‘multicultureel land kent waar culturen vreedzaam samenleven’ en sprak over een genetische blokkade voor het samenleven van verschillende culturen [1]. De beelden van die uitspraken lekten uit. Blok marginaliseert zo een groot deel van zijn landgenoten, en schrijft ze voorgoed af. Wie Nederlanders met een migratie-achtergrond ziet als een fundamenteel probleem, die nooit een plaats in de samenleving kunnen verwerven, is een onwaardige vertegenwoordiger van alle Nederlanders en moet opstappen als minister.

Waarom is het belangrijk?

Blok ‘betreurt dat hij aanstoot gegeven heeft’ met zijn uitspraken [2]. Maar wie meedoet aan het witwassen van racisme en intolerantie verdient geen plek in een kabinet voor alle Nederlanders. Wij, Nederlanders, met al onze achtergronden staan samen op en eisen: stap op. Deze uitspraken zijn geen uitglijder, of een blundertje dat wel weer goed te maken is. Dit is een onvoldoende op het examen voor het ministerschap, en het Nederlanderschap.

In een land waar haatzaaien en onverdraagzaamheid een steeds groter probleem worden, heeft de regering de taak dat te bestrijden, niet aan te moedigen. De opvattingen van Blok zijn verder strijdig met het beleid van het kabinet. Blok gooit olie op het vuur in een klimaat waar extreemrechts steeds meer terrein wint en via social media, reguliere media en de angstige politiek van de middenpartijen langzaamaan steeds meer mainstream wordt.

Vanuit de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan Blok over zijn uitspraken. Vanuit Blok is een brief met ‘duiding’ gekomen. Wij Nederlanders zeggen: roep de Kamer terug van reces, roep minister Blok ter verantwoording. En als er geen inzicht komt vanuit hemzelf dat hiermee zijn politieke carrière onhoudbaar is, dan willen wij Nederlanders van de rest van de politiek de verzekering dat zij wel opkomen voor een Nederland van ons allemaal. En in dat Nederland zit Stef Blok niet in een kabinet.

[1] https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/minister-stef-blok-suriname-is-een-mislukte-staat-door-etnische-opdeling

[2] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z14238&did=2018D40008

Petitie.