Steeds meer milieuactivisten vermoord

Opkomen voor het milieu is geen vrijblijvende hobby. Steeds meer activisten zijn het slachtoffer van dodelijk geweld. Vooral inheemse bevolkingsgroepen worden geviseerd. Dat blijkt uit een rapport van Global Witness.

In 2014 werden niet minder dan 116 milieuactivisten vermoord. Dat komt neer op een gemiddelde van twee per week. Vooral Zuid- en Centraal Amerika blijken uiterst gevaarlijk voor activisten. Vijfenzeventig procent van alle dodelijke geweld vond daar plaats. Ook in Zuid-Oost Azië moesten een aanzienkelijk aantal activisten hun engagement met de dood bekopen.

Dat uitgerekend Zuid-Oost Azië en het Zuidelijke deel van Amerika de kroon spannen, is geen toeval. Het is in die regio’s dat multinationale ondernemingen, vaak geruggensteund door plaatselijke overheden, de meeste directe impact hebben op de leefomgeving. Ontbossing, verontreiniging en de intrede van industriële monoculturen eisen er een zware ecologische tol. Een tol die vaak betaald wordt door de inheemse groepen die zich in hun traditionele levenswijzen bedreigd weten.

Het zijn dan ook de inheemse groepen die zich het hardst verzetten tegen multinationale ondernemingen – en daar tevens de dodelijke prijs voor betalen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be