Steden zijn het belangrijkst in verhaal van klimaataanpassing

Steden spelen een hoofdrol in de opwarming van de aarde. Oplossingen op het stedelijke niveau zijn daarom noodzakelijk om het globale klimaatbeleid aan te vullen.

Steden zijn de grootste uitstoters van broeikasgassen, ze zijn dichtbevolkt en ook de grootste energieverslinders: ziehier de drie drijvende krachten achter de opwarming van de aarde.

Volgens het huisvestingsprogramma van de Verenigde Naties (VN-Habitat) zijn stedelijke gebieden verantwoordelijk voor 80 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Naar schating zullen tegen 2050 ongeveer zeven van de tien mensen in een stad wonen.

“Tot het wereldwijde antwoord op de klimaatverandering moet ook stevige actie van steden behoren”, zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon eerder op de klimaattop in Parijs (COP21).

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be