Staakt! De National Prison Strike begint vandaag in de Verenigde Staten

Vandaag, 21 augustus 2018, begint in de Verenigde Staten van Amerika de National Prison Strike, oftewel de Nationale Gevangenis-Staking.

De oproep voor de werkstaking is in het voorjaar gedaan door diverse groepen en individuele gevangenen als reactie op een gevangenis-oproer in Lee Correctional Institution, South Carolina”, in april, waarbij 7 gedetineerden vermoord werden en 22 moesten worden opgenomen in een ziekenhuis.

De reden van de staking speelt al heel lang, en heeft in de laatste jaren meer aandacht gekregen, onder andere door de documentaire “13th” van Ava DuVernay (2016), is dat slavernij volgens de Amerikaanse grondwet nooit is afgeschaft. In het 13de Amendement staat namelijk geschreven:

“Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States.”
(vertaling: Noch slavernij, noch onvrijwillige lijfeigenschap, behalve als een straf voor een misdaad waarvoor de dader zal zijn veroordeeld, zal bestaan binnen de Verenigde Staten).

Dit betekent dat mensen die zijn veroordeeld tot een (gevangenis-)straf, als enigen uitgezonderd zijn van de afschaffing van slavernij in de VS.

In Amerikaanse gevangenissen werken gevangenen voor een paar centen per dag. Ze maken schoon, ze doen de was, ze maken kleren, bijvoorbeeld uniformen voor het leger, ze werken op het land, in slachterijen, enzovoort. In Californië bijvoorbeeld werken ongeveer 2000 gevangenen als brandweerlieden voor twee dollar per dag, en een dollar per uur dat ze een bosbrand moeten helpen blussen. En als hun straf erop zit, mogen ze meestal niet eens brandweerman of –vrouw worden… Dus deze werkervaringsplaats geeft geen kansen op de arbeidsmarkt…

In sommige Amerikaanse staten, zoals in Georgia of Alabama, krijgen de gedetineerde arbeiders helemaal geen geld voor hun werk. De keus is vaak tussen 23 uur per dag op cel zitten of gratis werken. Een groep genaamd Free Alabama Movement (FAM), bestaande uit gevangenen en hun familie en vrienden en degenen die hun strijd steunen, heeft sinds enkele jaren oproepen gedaan het werk neer te leggen, zodat het Prison-Industrial Complex (PIC) een tijdlang tot stilstand wordt gebracht.

De werkstaking zal beginnen op 21 augustus, de dag dat George Jackson, een zeer invloedrijke gevangene, in 1971 vermoord werd in San Quentin State Prison in Californië. De staking duurt tot 9 september, de dag waarop jaarlijks herdacht wordt dat een groot oproer in de gevangenis in Attica, New York, begon, twee weken na de moord op George Jackson, uit protest voor de slechte omstandigheden in de gevangenis.

In 2016 vond een soortgelijke werkstaking plaats in de VS, waarbij minstens 46 detentiecentra betrokken waren.

De eisen die de stakings-organisatoren noemen zijn onder andere:

– Een onmiddellijke verbetering van de omstandigheden in gevangenissen en van gevangenisregels, die de menselijkheid van gedetineerde mannen en vrouwen moeten erkennen.

– Een onmiddellijk einde van slavernij voor gevangenen, en een loon dat de norm is in de staat of het territorium voor hun werk.

– Het intrekken van de Prison Litigation Reform Act, een wet die door Bill Clinton is getekend in 1996, waardoor het veel moeilijker werd voor gevangenen om een misstand aan te vechten bij de rechtbank. Eerst moeten de gevangenen een aantal officiële stappen doorlopen in de gevangenis zelf teneinde het onrecht aan te vechten. Gevangenis-medewerkers zijn niet snel geneigd om de “grievances”, de officiële klachten van gevangenen, te honoreren. Hierdoor kunnen veel misstanden, zoals medische verwaarlozing, slechts met veel moeite worden aangevochten.

– Twee wetten, de Truth in Sentencing Act en de Sentencing Reform Act, moeten worden ingetrokken. Deze wetten hebben ervoor gezorgd dat mensen enorm lange straffen konden krijgen, zo lang, dat ze nooit meer vrij zullen komen.

– Verdere eisen zijn o.a. het stoppen van het uitdelen van meer straf op grond van ras, afkomst; meer mogelijkheden voor rehabilitatie, zoals Pell grants, die waren afgeschaft voor gedetineerden, maar waardoor ze een studie zouden kunnen bekostigen; stemrecht voor gevangenen.

Zie voor de eisen onder andere het blog van Unheard Voices.

Links met meer informatie:

Volg de tags #August21 en #prisonstrike op social media.

Incarcerated Workers Organizing Committee (IWOC)

Het blog van Amani Sawari