SS-verheerlijker: ‘jodenster’ weer invoeren

Inmiddels wordt hetgeen waarvan je hoopte dat het na 1945 nooit weer geopperd zou worden, langzaam maar zeker wederom werkelijkheid: de wens tot het invoeren van ‘jodensterren’ voor specifieke groepen mensen.
SS-verheerlijker Filip Dewinter:

2015-11-23 Dewinter  jodenster voor moslimsNaar verluidt mag hij binnenkort bij Jeroen Pauw in diens programma zijn idee aan de man proberen te brengen. Daarna volgen optredens van deze nazi bij de EO, dat al eerder lowlife had dat pleit voor het opknopen van islamitische medeburgers en bij ‘Buitenhof’ waar onlangs een andere nazi postuum door wéér een andere nazi mocht worden opgevoerd als zijnde een groot ‘visionair.’
Toch is het opperen van ideetjes waar Hans Frank en ander nazi-tuig van weleer de vingers bij afgelikt zouden hebben al langer populair en niet nieuw.
Nog niet zo lang geleden pleitte een fascist met een belastingschuld aan de Nederlandse samenleving voor terugkeer naar de praktijken van 1938 en inmiddels hebben we ook al meegemaakt dat leden van een van de regeringspartijen pleidooien houden voor concentratiekampen en getto’s en begrip voor massamoordenaars die zich bij hun bezigheden hebben laten inspireren door Geert Wilders.
Ook de avondklok schijnt al eens een keer geopperd te zijn terwijl recent nog iemand van de ‘PVV met leden’ het bruine plannetje opperde om bepaalde mensen te verbieden met meer dan drie over straat te gaan.
Laten we verder niet vergeten dat Nederland al langere tijd een minister voor schedelmeetzaken heeft die niet-blanken een ‘contract’ wil laten tekenen hetgeen eigenlijk op hetzelfde neerkomt als het ideetje van de SS-verheerlijker waarmee ik dit stuk begon.

Hoogstwaarschijnlijk is het vergeefse moeite te wachten op een vlammende protestbrief van de hand van de meeste fractieleiders in de Tweede Kamer.
Dergelijke brieven worden alleen geschreven om iemand die de euvele moed heeft tegen de heersende mores van dit tokkiekalifaat in te pleiten voor menselijkheid een trap na te geven.
Regeren staat deze dagen namelijk gelijk aan discrimineren en terroriseren.