Spookburgers of spookproblemen?

De gemeente Amsterdam deed twee jaar onderzoek naar 58.000 adresverschillen in de lokale administraties. In de media sprak men van spookburgers en werd geconcludeerd dat er miljoenenfraude mee gemoeid is. Op basis van dat bericht roepen regeringspartijen om een landelijke aanpak. Fraude opsporen is noodzakelijk en moet gebeuren. Maar is het koppelen van verschillende gegevensbestanden een effectief middel? Is het de forse inbreuk op de privacy waard? Onlangs publiceerde de gemeente Amsterdam het eindrapport. Bij slechts 6 van de uiteindelijk 5.000 onderzochte verschillen werd uitkeringsfraude geconstateerd.

Spookburgers

Een spookburger is iemand waarvan de adresgegevens in de gemeentelijke administratie niet kloppen. Dat zou op fraude kunnen wijzen, bijvoorbeeld omdat een samenwonend stel in totaal een lagere uitkering of toeslag ontvangt dan twee personen die op verschillende adressen staan ingeschreven. De gemeente Amsterdam startte twee jaar geleden het project Schoon Schip om verschillende overheidsbestanden met elkaar te vergelijken en deze op te schonen. Eén van de doelen van dit project was “het repressief aanpakken van frauduleuze situaties

………. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Privacy Barometer