Spoedactie Amnesty voor vluchtelingen in Griekenland

Europa laat vluchtelingen op de Griekse eilanden in de kou staan. Letterlijk. Ze zitten daar vast door het onmenselijke beleid van de Europese Unie.

Vrouwen, mannen en kinderen moeten noodgedwongen zien te overleven onder ongewoon winterse omstandigheden in kampen met gebrekkige voorzieningen. Op de drempel van Europa laten regeringsleiders hen in de kou staan. Welke samenleving gaat zo met mensen om?

Sinds in maart 2016 de EU een deal sloot met Turkije, hebben de Europese leiders asielzoekers vastgezet op de Griekse eilanden. Zij gingen ervan uit dat ze deze mensen naar Turkije konden terugsturen, in de ijdele hoop dat daar hun rechten worden gerespecteerd. Maar van terugkeer is nauwelijks sprake, terwijl herplaatsing naar andere EU-landen tergend langzaam verloopt. Nu zitten asielzoekers vast in overvolle kampen. Hun situatie is erbarmelijk. Ook als de winterse kou voorbijtrekt. De asielzoekers zijn de wanhoop nabij. Hun angst groeit, hun hoop is de grond in geslagen. Kom voor hen in actie. Nu.

Roep premier Mark Rutte en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker op om asielzoekers van de Griekse eilanden te halen en in veiligheid te brengen in andere EU-landen!

Tekenen…..