Spertijd voor doelloos wandelenden in de Amsterdamse binnenstad

De straten zijn druk in de Amsterdamse binnenstad, te druk naar de zin van de prinsemarij.
Ik zou willen dat ik het over de misselijk makende middenstand in Provo-stijl zou kunnen hebben, als ik het bericht vermeld dat “winkeliers” in de Amsterdamse Kalverstraat in de toekomst willen dat de straat alleen gebruikt wordt om te winkelen. Maar wat daar huist is allang geen middenstand meer. Enfin, ze willen dat de Kalverstraat niet meer als doorgaande route wordt gebruikt. Het blijkt dat maar ruim een derde van de mensen die er lopen gaan winkelen! Dit is een misstand waar iets aan gedaan moet worden.

Met “liberale” partijen als D66 en de VVD aan de macht moet het mogelijk zijn strenge controle uit te oefenen of men daadwerkelijk gaat winkelen in deze straat – en mensen die er ongelukkigerwijze blijken te wonen dienen een speciaal pasje te hebben dat bij de in- en uitgang getoond wordt. De rest moet naar andere routes verwezen worden. Misschien zijn er met hulp van de SP handhavers in de bijstand voor deze taak in te zetten.

De volgende straten die in aanmerking komen voor dit soort apartheid zijn de radiaalstraten ten noorden van de Zuid-Jordaan, tegenwoordig “de negen straatjes” genoemd, en de Nieuwendijk, Amsterdams oudste straat en ook winkelstraat (van mindere allure dan de Kalverstraat, maar toch).
Het loer-, gluur- en controleerliberalisme heeft een grote toekomst.

Bron.