“SP-senator Tiny Kox heeft banden met Russische geheime dienst”

Uit gelekte dossiers (even door Google translate halen) van de Russische spion Levitsky blijkt dat René van der Linden (CDA) en Tiny Kox (SP) warme banden onderhouden met de Russische militaire inlichtingendienst GROe.  Volgens Levitsky fungeert Kox als belangenbehartiger voor Rusland in de Raad van Europa.

Zo zouden Van der Linden en Kox  (wiens naam in de documenten overigens consequent verkeerd wordt gespeld als ‘Cox’) zich op aandringen van hun Russische contacten bijzonder hebben ingespannen de sancties tegen Rusland opgeheven te krijgen:

Levitsky werkte onder de dekmantel van consul-generaal in Straatsburg, de vestigingsplaats van de Raad van Europa. Hij werd in 2018 Frankrijk uitgezet, op beschuldiging van spionage.

Kox is momenteel voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE), het overlegforum van de lidstaten over aangelegenheden aangaande de handhaving van de mensenrechten en de bevordering van de democratie en de rechtsstaat.

Onder leiding van Kox werd Rusland na de invasie van Oekraïne uit de Raad van Europa gezet. Eerder liet Kox zich – net als de rest van de SP – echter vooral kennen als een fan van Poetin. Eerder dit jaar pleitte hij nog voor “minder spierballentaal” richting Rusland.

Image

Levitsky beschrijft Kox als iemand die “dingen voor elkaar kan krijgen” voor Rusland. In een rapport van december 2017 zegt Levitsky in de context van een lobbycampagne om het stemrecht van Rusland in PACE te herstellen dat “volgens Tiny alles tegen april in ons voordeel geregeld moet zijn”. In 2014 schortte PACE de rechten van Rusland op op nadat het voor het eerst Oekraïne was binnengevallen. De stemrechten werden uiteindelijk hersteld in 2019.

Verwijzend naar Kox’ PACE-rapport van maart 2021 zegt Levitsky: “De rapporteur [Kox], de toekomstige voorzitter van de vergadering, zet het [een Russische wens] stilletjes op zijn prioriteitenlijst om het standpunt te wijzigen. Hij kan het niet zwart op wit zetten”. 

Kox ontkent de beschuldigingen, maar wil verder niet inhoudelijk reageren.

Afgezien van de uitlatingen van Levitsky (die op zich natuurlijk ernstig genoeg zijn) zijn er vooralsnog geen harde bewijzen voor de collaboratie van Kox met de Russische inlichtingendiensten, dus is het even afwachten wat verder onderzoek oplevert.

Binnen de SP heeft men natuurlijk altijd al veel sympathie gekoesterd voor Poetin, dus het zou mij niet verbazen als uiteindelijk blijkt dat een aantal SP’ers zich wel wat érg innig liet omhelzen door Russische agenten. De SP zag er tenslotte rond het Oekraïnereferendum ook al geen been in te collaboreren met extreemrechts:

Image

 

Mochten de beschuldigingen kloppen, dan is Kox’ positie als voorzitter van PACE (een functie die sowieso nooit aan een Poetinadept toegewezen had moeten worden) natuurlijk onhoudbaar. Eén ding is in elk geval zeker: bij FVD lacht men zich nu een ongeluk. Word je er door alles en iedereen van verdacht een vooruitgeschoven post van het Kremlin te zijn, blijkt de wáre schuldige lid van de SP te zijn.

– Uitgelichte afbeelding: Wikimedia Commons