SP prikt rechtse wachtlijstenlariekoek van VVD door

Het al dan geen wachtlijsten hebben in de zorg hangt volgens Renske Leijten (SP) helemaal niet af van het feit of er meer of minder marktwerking is, in tegenstelling tot wat politiek rechts de SP (en de PvdA) voortdurend probeert aan te wrijven:

Leijten: “Bij bijvoorbeeld tweederde van de ziekenhuizen zijn er meer wachtlijsten voor revalidatie dan toegestaan. Dat is dus een structureel probleem waar de minister niets aan doet. Ook bij staaroperaties zien we wachtlijsten, terwijl die juist in de markt waren gezet.”

Haar bewering is gebaseerd op een rapport van een onderzoek dat de SP hiernaar deed.