SP-Jongeren ROOD beginnen eigen website

In de luwte van het nieuws over de implosie van de Baudetclub speelt de zuivering van de SP tegen de jongerenorganisatie ROOD. Het wordt op de nieuwe site deels uitgelegd:

Afgelopen dinsdag kregen wij het bericht te horen dat alle ondersteuning vanuit de SP werd opgeschort. Dit houdt in dat we geen toegang meer hebben tot onze rekening, tot onze website en tot ons ledenbestand. Onze lokale ROOD-groepen kunnen ook niet meer bij de site van hun groep. Het partijbestuur gaf aan dat ze open staan voor een gesprek. Daar hebben wij de afgelopen periode weinig van gemerkt.

Steeds zijn alle keuzes die ledenvergadering van ROOD heeft gemaakt van te voren voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de SP: de motie die zich uitspreekt tegen regeringsdeelname en de motie voor een vergoeding voor bestuursleden voor de ALV van juni, de moties tegen de royementen, voor factie- en tendensvorming, voor eigen standpunten van ROOD en de verkiezing van geroyeerde kandidaten voor de ALV van november. Het dagelijks bestuur heeft keer op keer nagelaten het ROOD-bestuur van te voren te informeren, maar steeds volgden de consequenties achteraf.

Lees verder bij Roodjongindesp