Soulklassieker du jour: Nobody Knows The Trouble I’ve Seen

Een van de grote, klassieke spirituals. De song dateert van ver vóór de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865), maar werd pas in 1867 voor het eerst op papier gezet. De tekst hieronder is die van de oorspronkelijke versie, in latere versies werd de tweede regel vaak vervangen door ‘nobody knows but Jesus’.

 

Nobody knows the trouble I’ve been through
Nobody knows my sorrow
Nobody knows the trouble I’ve seen
Glory hallelujah!
Sometimes I’m up, sometimes I’m down
Oh, yes, Lord
Sometimes I’m almost to the ground
Oh, yes, Lord
Although you see me going ‘long so
Oh, yes, Lord
I have my trials here below
Oh, yes, Lord
If you get there before I do
Oh, yes, Lord
Tell all-a my friends I’m coming to Heaven!
Oh, yes, Lord